Contestație admisă pentru S.F.-ul autostrăzii Sibiu – Pitești. Licitația va fi reluată!

422

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis contestația depus de Via Design în privința licitației de atribuire a realizării unui nou studiu de fezabilitate în cazul proiectului de autostradă dintre Sibiu și Pitești.

 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dat dreptate contestatarilor atribuirii prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Revizuire/ Actualizare Studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Piteşti.

Documentația aferenta licitaţiei de actualizare a SF-ului pentru cei 120 de kilometri de la autostrada Sibiu-Piteşti a fost contestată acum 21 de zile. Caietul de sarcini aferen licitației pentru studiul de fezabilitate conținea anomalii demne de cascadorii râsului.

Compania solicita studii pentru Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Ursus arctos şi Castor fiber, după cum reiese din caietul de sarcini aferent licitaţiei pentru reactualizarea studiului de fezabilitate, anunta gandul.info.

În afară de acestea, CNADNR solicita şi “studii pentru specii nedefinite în nomenclatoarele biologice, folosind termeni ca „amfibie” şi „păsările SPA””, reclamă una dintre firmele care au contestat mai multe articole din documentaţia de licitaţie pentru SF-ul de la Sibiu-Piteşti.autostrada lucrari

Contestație admisă, licitație reluată

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis, în parte, contestaţiile formulate de S.C. VIA DESIGN S.R.L şi de S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.

”Obligă autoritatea contractantă, ca, în termen de 15 zile de la primirea deciziei Consiliului, să remedieze documentaţia de atribuire corespunzător criticilor admise, cu respectarea celor evocate în motivare, să aducă modificările astfel efectuate la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi de participarea la această procedură, să stabilească o nouă dată limită pentru depunerea ofertelor decalată cu cel puţin 15 zile faţă de cea actuală şi să aplice dispoziţiile art. 501 din OUG nr. 34/2006.

Respinge, ca nefondate, capetele de cerere privind anularea procedurii de atribuire, formulate în contestaţiile depuse de SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA SRL şi SC SEARCH CORPORATION SRL.

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea celor decise. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în decizia dată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

DESCARCĂ DE AICI DECIZIA CNSC

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Arată comentarii (4)