Inspectorii Agenţiei Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu vor începe o campanie pentru a verifica dacă firmele sibiene respectă obligaţia de a anunţa  locurile de muncă diponibile.

Această campanie a fost iniţiată datorita creşterii numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi a diminuării numărului de locuri de muncă vacante comunicate de angajatori la AJOFM Sibiu.

Conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificată şi completată, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror raza teritoriala îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

Pe lângă această obligaţie, legea nr. 76/2002 prevede şi alte  obligaţii cum ar fi:

– angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia sunt înregistraţi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

– angajatorii sunt obligaţi să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi/sau veniturile de natura acestora, la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror raza teritorială îşi au sediul sau domiciliul, declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Nerespectarea acestei obligaţii de către angajatori constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 5.000 lei la 10.000 lei.

– angajatorii au obligaţia să utilizeze Clasificarea Ocupaţiilor din România la completarea documentelor oficiale, iar neutilizarea acestei clasificaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

– angajatorii au obligaţia, odată cu înmânarea carnetului de muncă, de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul pentru fiecare lună, din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care aceştia le-au reţinut şi virat la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj contribuţiile datorate. Neeliberarea de către angajator a acestor documente constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns