sc 18

sc 18Primăria Sibiu a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului contractul pentru proiectul privind modernizarea şcolii nr. 18 – ,,Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala cu clasele I-VIII, nr.18, Sibiu, Judeţul Sibiu”, depus în cadrul Programului Operaţional Regional, axa prioritară 3.

Acest proiect răspunde necesităţilor de creştere a suprafeţei şi a facilităţilor didactice din această unitate şcolară sibiană. Concret, suprafaţa şcolii va fi extinsă cu cinci noi săli de clasă şi un laborator pentru a face posibilă efectuarea orelor de curs într-un singur schimb, iar sălile de curs existente vor fi reabilitate.

La momentul actual şcoala dispune de un număr de 16 săli de clasă care este insuficient în raport cu numărul mare de elevi. Aceştia sunt repartizaţi în prezent în 21 de clase care trebuie să se împartă în cele 16 săli existente, ajungându-se astfel la un program în două schimburi: clasele I – IV de dimineaţă, iar clasele IV – VIII după-amiază.

Totodată şcoala are nevoie de dotări cu echipamente IT şi materiale didactice moderne, gradul de uzură al celor existente fiind înaintat şi implică activităţi de întreţinere mai intense şi implicit costuri mai mari.

„Practic, după finalizarea acestui proiect, Şcoala nr. 18 va deveni un etalon în domeniu pentru Sibiu, deoarece va fi dotată la standarde moderne, care să asigure accesul elevilor la un proces educaţional de calitate, iar cursurile de după-amiază vor fi eliminate, ceea ce va duce la creşterea randamentului pentru elevi. Prin extinderea şcolii cu 5 săli de clasă elevii vor efectua orele de curs într-un schimb si vor avea posibilitatea să utilizeze timpul rămas liber pentru activităţi recreative şi sportive.” a precizat Klaus Iohannis

Proiectul a fost depus de către municipalitatea sibiană la ADR Centru în data de 13.08.2009, iar valoarea totală a proiectului este de 5.402.578,28 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.706.464,95 lei. Durata de implementare a proiectului este de 17 luni.

Comentariul meu

Lasă un răspuns