inundatii 1

inundatii 1Totalul pagubelor estimate în localităţile afectate de inundaţiile din 10.06-13.06.2011 se ridică la suma de 9.039.886 lei. Noul pod de cale ferată peste râul Cârţişoara, situat la km 99 direcţia Sibiu-Braşov, are protecţia pilei de pe malul drept avariată, atât în amonte cât şi în aval de pod.

Concluziile oficiale ale validării şi evaluării comisiilor de specialitate constituite prin ordin al prefectului, privind constatările comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă ale comunelor Arpaşu de Jos, Cârţa, Cârţişoara, Porumbacu de Jos, Turnu Roşu şi oraşului Avrig, în urma inundaţiilor din perioada 10.06-13.06.2011, sunt:

1. Inundaţiile din perioada 10.06-13.06.2011 au determinat distrugerea ori avarierea unor locuinţe şi anexe gospodăreşti, precum şi a unor obiective interes public , pagubele evaluate de comisiile de specialitate având următoarele valori:

– Comuna Arpaşu de Jos          : 2.692.976 lei  ;

–  Comuna Cârţa                       :    328.700 lei  ;

– Comuna Cârţişoara                : 2.748.850 lei  ;

– Comuna Porumbacu de Jos    : 1.537.400 lei  ;

– Comuna Turnu Roşu              :      19.880 lei ;

–  Oraşul Avrig                          : 1.712.080 lei .

2. Totalul pagubelor estimate în localităţile afectate de inundaţiile din 10.06-13.06.2011 se ridică la suma de 9.039.886 lei. Procesele verbale întocmite de comisiile de specialitate pun în evidenţă pagubele suferite de către cetăţeni, cât şi cele suferite de obiectivele de interes public: poduri şi podeţe, artere de circulaţie rutieră, lucrări de amenajare cu rol de exploatare şi apărare la inundaţii pe cursurile de apă Arpaşu Mare, Arpşel, Cărţişoara, Laita, Porumbacu , Avrig şi Sebeş.

3. Podul de cale ferată peste râul Cârţişoara, situat la km 99 direcţia Sibiu-Braşov, are protecţia pilei de pe malul drept avariată, atât în amonte cât şi în aval de pod; podul a fost construit după distrugerea vechiului pod în urma inundaţiilor din vara anului 2009 şi a fost dat în funcţiune la inceputul anului 2011. La data deplasării comisiei la faţa locului, circulaţia trenurilor se desfăşura normal, restricţiile de viteză din zona respectivă fiind impuse de executarea unor lucrări curente, ce nu au legătură cu avariile determinate de debitele foarte mari ale râului Cârţişoara în perioada 10-13 iunie a.c.; la aceeaşi dată, constructorul obiectivului evalua situaţia în care se află podul, urmând ca împreună cu proiectantul să adopte soluţiile de remediere ale avariilor acestuia.

4. Având în vedere situaţia în care se află cursurile de apă menţionate mai sus, faptul că deteriorările de mal, colmatările, distrugerea pragurilor de fund şi schimbarea cursurilor pe anumite porţiuni pun în pericol real locuinţe, anexe gospodăreşti si obiective de interes public, este necesar ca Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, împreună cu prefectul judeţului Sibiu, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, să promoveze şi să susţină la Administraţia Bazinală Olt şi la Administraţia Naţională “Apele Române”, efectuarea unor lucrări de amenajare cu rol de apărare la inundaţii.

5. Este imperios necesar ca autorităţile locale să respecte cu stricteţe regimul legal de acordare a autorizaţiilor de construcţii şi să impună cetăţenilor exploatarea terenurilor şi a fondului forestier astfel încât să nu afecteze starea cursurile de apă.

6. În ce priveşte imobilele fără autorizaţie de construire, concluziile oficiale al Inspectoratului judeţean de stat în construcţii arată: în oraşul Avrig au fost avariate 3 asemenea construcţii; în comuna Cârţişoara, 4; în comuna Arpaşu de Jos, din cele 26 locuinţe identificate fără autorizaţii de construcţii, una singură a fost parţial avariată.

 

 

 

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu