sc 181

sc 181Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolii cu clasele I-VIII nr.18 din Sibiu, conducând la creşterea calităţii procesului educaţional şi a accesului la educaţie obligatorie la nivelul municipiului Sibiu.

În data de 19 aprilie 2011 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 1337 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar. Valoarea totală a proiectului este 5.402.578,28 lei, din care 3.706.464,95 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 566.871,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional şi 87.210,94 lei contribuţie proprie în proiect. Urmare semnării contractului de finanţare, municipalitatea a început implementarea proiectului “Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII, nr.18, Sibiu, Judeţul Sibiu”

Un an şi jumătate de implementare

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni de la momentul semnării contractului, iar până în prezent au fost demarate o serie de activităţi, respectiv:

– Constituirea echipei de implementare a proiectului din partea solicitantului

Demararea procedurii de achiziţie publică pentru servicii de publicitate

Realizarea procedurii de achiziţie publică pentru servicii de consultanţă în managementul proiectului

Demararea procedurii de achiziţie de servicii de auditare financiară a proiectului

In cel mai scurt timp va fi demarată şi procedura de achiziţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

Obiectivele proiectului

Prezentul proiect îşi propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învăţământul sibian şi anume insuficienţa unităţilor de învăţământ dotate la standarde moderne care să asigure accesul la un proces educaţional de calitate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării şcolii cu clasele I-VIII nr.18 din Sibiu, conducând la creşterea calităţii procesului educaţional şi a accesului la educaţie obligatorie la nivelul municipiului Sibiu.

Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiţionată de realizarea următoarelor obiective specifice:

Extinderea clădirii pentru accesul simultan al tuturor elevilor şcolii la procesul educaţional

Îmbunătăţirea procesului educaţional prin dotarea şcolii cu echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare

Beneficiarii direcţi ai proiect sunt reprezentaţi atât de cei 457 de elevi actuali ai şcolii, cât şi de cele 44 de persoane care constituie cadrele didactice şi personalul auxiliar din cadrul instituţiei de învăţământ.

Pricipalele lucrări care se vor efectua vor consta în:

extinderea şcolii cu 5 săli de clasă pentru a efectua orele într-un singur schimb.

amenajarea  unui Centru  de documentare şi informare (C.D.I) în aripa nou construită,

realizarea unui laborator destinat învăţării limbilor străine cu ajutorul celor mai moderne metode la nivel internaţional.

modernizarea laboratorului de informatică existent, laborator care va va prelua funcţiile platformei Advanced e-Learning – program informatic de învăţare interactivă cu ajutorul computerului.

Comentariul meu

Lasă un răspuns