s-a semnat la sibiu protocolul pentru luarea de măsuri în vederea promovării învăţământului cu predare în limba germană

s-a semnat la sibiu protocolul pentru luarea de măsuri în vederea promovării învăţământului cu predare în limba germanăÎn perioada 24 – 25 septembrie 2011 a avut loc, la Sibiu, prima reuniune a Grupului de lucru privind situaţia învăţământului în limba germană în România, care funcţionează sub coordonarea Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru Probleme ale Etnicilor Germani din România.

Grupul de lucru se va întruni anual, între sesiunile Comisiei Mixte, şi va proceda la evaluarea situaţiei învăţământului în limba germană din România, va dezvolta o analiză a cauzelor exodului cadrelor didactice în afara sistemului de învăţământ şi va propune autorităţilor române şi germane soluţii de surmontare a dificultăţilor existente.

Co-preşedinte al părţii române este doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Delegaţia germană a fost condusă de către domnul dr.Christoph Bergner, secretar de stat în Ministerul Federal de Interne şi co-preşedinte al părţii germane din cadrul Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru Probleme ale Etnicilor Germani din România.

Părţile au convenit asupra unor măsuri în vederea promovării învăţământului cu predare în limba germană şi a studiului limbii germane la toate nivelurile sistemului de învăţământ din România.

„În calitate de co-preşedinte al părţii române în cadrul Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru Problemele Etnicilor Germani din România sunt bucuros să salut desfăşurarea, la Sibiu, a primei reuniuni a Grupului de lucru privind situaţia învăţământului în limba germană în România, care funcţionează sub auspiciile Comisiei Mixte“, a declarat dl Bogdan Aurescu, Co-preşedintele Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru Probleme ale Etnicilor Germani din România.

„Doresc să reafirm sprijinul statului român pentru păstrarea identităţii minorităţii germane şi afirmarea sa în cadrul societăţii româneşti. Un rol esenţial în acest sens îl are învăţământul cu limba de predare germană. El se adresează, în primul rând, tinerilor care doresc să înveţe în limba maternă, fiind deschis, în egală măsură, tuturor celor care doresc să studieze limba germană.“

„Apreciez strădaniile întreprinse de statului român pentru a păstra şi dezvolta învăţământul bogat în tradiţii în limba germană, în cadrul Legii Educaţiei ca şi ‘învăţământ al minorităţii germane’. Remarc provocările deosebite legate de păstrarea învăţământului german ca parte valoroasă a patrimoniului european şi de aceea mă voi strădui, ca România să fie sprijinită în mod corespunzător în acest demers de Germania”, a declarat dr Christoph Bergner, Co-preşedintele Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru Probleme ale Etnicilor Germani din România.

Ultima oră

Comentariul meu