ulbs-ul a achiziţionat peste 200 de cărţi de specialitate, dicţionare, ghiduri şi eseuri

ulbs-ul a achiziţionat peste 200 de cărţi de specialitate, dicţionare, ghiduri şi eseuriCărţi de specialitate pentru studenţi în cadrul proiectul „Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a achiziţionat peste 200 de cărţi de specialitate, dicţionare, ghiduri şi eseuri în limbile română, engleză, franceză şi germană, necesare derulării activităţilor studenţilor din grupul ţintă în cadrul proiectului „Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă”, proiect implementat în perioada 01.10.2010-31.03.2012 şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Cărţile, achiziționate de la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate, acoperă domenii variate precum: literatură română şi străină, lingvistică, teorie şi critică literară, civilizaţie, mass-media şi comunicare, studii socio-umane şi biblioteconomie.

Aceste volume au intrat în fondul de carte al Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi sunt disponibile tuturor membrilor comunităţii academice din Sibiu.

Ultima oră

Comentariul meu