ulbs-ul deschide oficial noul an universitar în 3 octombrie. vezi programul manifestărilor!

ulbs-ul deschide oficial noul an universitar în 3 octombrie. vezi programul manifestărilor!Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu invită studenții săi să participe luni, 3 octombrie 2011, la două evenimente majore pentru universitate şi pentru comunitatea sibiană: inaugurarea oficială a Centrului Cultural Latino-American şi deschiderea festivă a anului universitar 2011-2012.

Alături de membrii comunităţii academice, la evenimente vor participa atât oficialităţi locale şi judeţene, cât şi membri ai Reprezentanţelor Diplomatice ale  statelor din America Latină la Bucureşti:

Evenimentele se vor succeda în data de 3 octombrie 2011 după cum urmează:

–           Ora 9.30 inaugurarea oficială a Centrului Cultural Latino-American şi dezvelirea bustului lui Simon Bolivar, la Facultatea de Drept a ULBS, Calea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu, în prezenţa oficialităţilor statelor latino-americane de la Bucureşti.

–           Ora 11 deschiderea festivă a anului universitar 2011-2012, Aula Magna a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 2A.

Centrului Cultural Latino-American reprezintă rezultatul unei colaborări între un consorţiu de universităţi din America Latina şi ULBS. Acordul pentru înfiinţarea Centrului se va semna între rectorul ULBS, prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean şi Excelenţa Sa, Ambasadorul Republicii Peru în România, Ernesto Pinto Bazurco-Rittler.

Înfiinţarea Centrului Cultural Latino-american se doreşte a fi o reînnodare a bunelor relaţii de colaborare pe care România le-a avut cu ţările din America Latină în anii 70 – 80. (conf. univ. dr. Rodica Miclea, prorector cu Relaţii Internaţionale).

Pe lângă activităţile cultural artistice sprijinite de reprezentanţele diplomatice ale ţărilor din America Latină în România, sperăm ca pe viitor relaţiile să se dezvolte, şi la ULBS să predea profesori din universităţile partenere.

Pe de altă parte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, începe anul universitar ca unitate de învăţământ centrată pe educaţie şi cercetare, ocupând locul 18 în ierarhizarea universităţilor din România, o poziţie onorantă, dat fiind faptul că ULBS este o universitate de tip comprehensiv, cu foarte multe domenii de studiu.

În plan didactic, anul universitar 2011-2012 debutează la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu cu 18 programe de licenţă nou acreditate/autorizate să funcţioneze şi 20 de programe de master nou acreditate.

Acestora li se adaugă, potrivit Prorectorului cu probleme de învățământ și asigurarea calității, prof. univ. dr. ing. Dan Maniu Duşe, utilizarea unor metode noi de predare centrate pe student, în urma participării cadrelor didactice ale ULBS la programe de perfecţionare academică.

Cercetarea ştiinţifică s-a concretizat în anul 2011 printr-un număr important de teze de doctorat susţinute şi un număr semnificativ de lucrări ştiinţifice publicate, inclusiv în reviste cotate ISI, ceea ce ne face încrezători în faptul că, în viitorul apropiat, încurajând cercetarea ştiinţifică şi practicând un management universitar centrat pe calitate ULBS va accede în rândul unităţilor de educaţie şi cercetare avansată.

„Ca obiectiv strategic pentru anul universitar 2011-2012 ne-am stabilit crearea unor laboratoare de cercetare cu un înalt nivel de dotare, şi perfecţionarea cercetării ştiinţifice astfel încât Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu să acceadă în viitorul apropiat în zona de cercetare avansată a învăţământului superior românesc.” a declarat prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean.

 

Ultima oră

Comentariul meu