ulbs ok

ulbs okUniversitatea Lucian Blaga excelează la specializările de Finanţe, Drept, Managementul Petrolului, Ştiinţe Administrative, Contabilitate, Management, Teologie şi Artele Spectacolului, dar suferă la specializări ca Inginerie Mecanică, Economie sau Relaţii Economice Internaţionale. Universitatea Româno Germană are toate specializările în penultima categorie valorică.

 Ierarhizarea programelor de studii realizare de facutlăţile acreditate din sistemul naţional de învăţământ, în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, va stârni cu siguranţă reacţii contradictorii şi la Sibiu.

Ora de Sibiu vă prezintă cum stă situaţia specializărilor din Sibiu. Ministerul Educaţiei a împărţit în cinci categorii valorice programele oferite de universităţi: de la A- cel mai bun, la F- cel mai slab. În ultima categorie Sibiul nu are nicio specializare, dar în categoria E, se regăsesc foarte multe domenii.

 Iată situaţia de la Sibiu:

 Matematică – categoria C

Informatică – categoria B

Ştiinţe ale Mediului – categoria B

Fizică – categoria E

Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii – categoria C

Mine, Petrol şi Gaze – categoria A

Inginerie Aerospaţială, autovehicule şi transporturi – categoria C

Biotehnologii – categoria E

Ingineria Produselor Alimentare – categoria B

Agronomie, Horticultura, Silvicultură, Inginerie Forestieră – categoria B

Ingineria Sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei – categoria C şi E la Universitatea Româno – Germană

Inginerie Mecanică – categoria E

Inginerie Industrială – categoria C

Mecatronică şi Robotică – categoria E

Ingineria Mediului – categoria C

Inginerie şi Management – categoria B; categoria E la Universitatea Româno – Germană

Inginerie Electrică şi Energetică – categoria C

Biologie – categoria E

Medicină – categoria C

Medicină Dentară – categoria B

Drept – categoria A şi categoria E la Universitatea Româno – Germană

Ştiinţe Administrative – Academia Forţelor Terestre – categoria A, C la ULBS, E la Universitatea Româno – Germană

Ştiinţe ale Comunicării – categoria C

Sociologie – categoria B

Asistenţă Socială – categoria E

Ştiinţe Politice – categoria B

Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică – categoria B, Academie

Economie – categoria E

Administrarea Afecerilor – categoria B, E la Universitatea Româno – Germană

Finanţe – categoria A, E la Universitatea Româno – Germană

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – categoria E

Contabilitate – categoria A şi E la Universitatea Româno – Germană

Relaţii Economice Internaţionale – categoria E

Management – categoria A şi E la Universitatea Româno – Germană

Marketing – categoria E şi E şi la Universitatea Româno – Germană

Psihologie – categoria C

Ştiinţe ale Educaţiei – categoria C

Educaţie Fizică şi Sport – categoria B

Filologie – categoria B

Istorie – categoria B

Teologie – categoria A

Studii Culturale – categoria E

Arte Vizuale – categoria C

Artele Spectacolului – categoria A

 CLICK AICI PENTRU A VEDEA IERARHIZAREA FACULTĂŢILOR DIN ROMÂNIA!

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns