ulbs1

ulbs1Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a semnat în data de 24 noiembrie 2011 cu OIPOSDRU-MECTS contractul de finanţare aferent proiectului „Promovarea antreprenoriatului în mediul universitar”, proiect care se va implementa în perioada 01.12.2011-30.04.2013 în parteneriat cu AIESEC Sibiu.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior si are valoarea totala de 939.446 ron din care 878.519 finantare nerambursabila. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea oportunităţilor de învăţare în învăţământul superior prin scheme şi mecanisme complementare, mai ales prin dezvoltarea unor programe de dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul studenţilor.

Programul se adresează unui grup ţintă format din 120 de masteranzi de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu care, pe parcursul celor 16 luni de proiect, vor participa la activităţi formative, ateliere de lucru, seminarii, concursuri şi activităţi de consultanţă. Toate aceste acţiuni vin în întâmpinarea nevoilor studenţilor şi contribuie la dezvoltarea competitivităţii, inovaţiei şi adaptabilităţii participanţilor la mediul de afaceri.

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor avea continuitate şi după încheierea perioadei de implementare a proiectului, prin Centrul de Consultanţă în Afaceri pentru Studenţi şi Clubul Studenţilor Antreprenori care se vor înfiinţa în cadrul acestui proiect si va functiona in cadrul Departamentului de Orientare in Cariera a Studentilor. Cele două structuri vor avea avea rolul de a încuraja şi susţine prin consultanţă de specialitate iniţiativele antreprenoriale ale studenţilor, precum şi de a le oferi acestora posibilitatea de îmbunătăţire a cunoştiinţelor şi abilităţilor necesare conducerii unei afaceri, constituind o sursă permanentă de informare şi de suport în rezolvarea problemelor specifice.

 

Comentariul meu

Lasă un răspuns