alegeri pentru decan si consiliu la baroul din sibiu

alegeri pentru decan si consiliu la baroul din sibiuConsiliul Baroului Sibiu convoacă Adunarea Generală pentru ziua de vineri, 9 martie 2012, ora 11, în Aula Facultăţii de Drept “Simion Barnutiu” din Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 32 – 34, cu următoarea ordine de zi:
1. prezentarea raportului de activitate pe perioada 11.03.2011 – 09.03. 2012
2. prezentarea raportului comisiei de cenzori şi a comisiei de disciplină pe aceeaşi perioadă
3. aprobarea proiectului de buget al baroului şi de descărcare a consiliului pentru activitatea şi gestiunea sa
4. alegerea decanului şi a consiliului baroului pentru următorul mandat
5. alegerea comisiei de cenzori
6. alegerea comisiei de disciplină
7. alegerea delegaţilor la Congresul Avocaţil
8. desemnarea reprezentantului Baroului Sibiu în Comisia centrală de disciplină a U.N.B.R.
9. discuţii.

Prezenta este obligatorie (conform art. 43 din Legea nr. 51/1995 si art. 232 din Statutul profesiei de avocat).

Menţiune: Conf. art. 66 al. (2) din Statutul profesiei de avocat: “Au dreptul să participe la şedinţele adunării generale avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, şi nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei”.

Ultima oră

Comentariul meu