Ridicate acum mai bine de șapte secole și fortifi cate în mai multe etape, bisericile evanghelice săsești din Transilvania sunt astăzi puncte de referinţă ale peisajului cultural regional și continuă să fie în centrul atenţiei datorită promovării lor prin intermediul unor mijloace media de ultimă generaţie.

Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România împreună cu Biroul său de Coordonare Biserici Fortifi cate și în prezenţa partenerilor de proiect de la Universitatea Tehnică din Berlin a lansat în cadrul conferinţei de presă organizate în Palatul Episcopal aplicaţia pentru iPhone „Peisajul bisericilor fortifi cate din Transilvania” (nume în App Store: Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen). Întregul proiect, care pe lângă aplicaţie a inclus și dezvoltarea unui concept privind viitorul bisericilor fortifi cate a fost fi nanţat de către Departamentul pentru Cultură și Media al Guvernului Federal German. Biserica Evanghelică C.A. deţine un patrimoniu vast și variat de peste 150 de biserici fortificate, dintre care puţine sunt cunoscute și încă și mai puţine sunt vizitate. Motivele sunt în principal lipsa informaţiilor despre localizarea și accesibilitatea lor. Aplicaţia, care este compatibilă cu sistemul de operare iOS 5.0 reprezintă o alternativă excelentă la hărţile și ghidurile turistice clasice, ale căror informaţii își pierd repede valabilitatea, dacă este să ne gîndim la programul de vizitare sau numărul de telefon al persoanei care are cheile de acces. Se dorește astfel promovarea tuturor monumentelor și deschiderea lor către cei interesaţi de turismul cultural.

Aplicaţie în trei limbi

Aplicaţia, dezvoltată în limbile română, germană și engleză poate fi găsită în App Store sub numele Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen și reprezintă o colecţie de imagini și informaţii: date sau întâmplări din localitatea în care se afl ă biserica, date istorice despre cetatea bisericească, detalii despre posibilităţi de vizitare, cazare și alte informaţii utile turiștilor, precum și câteva informaţii generale despre peisajul cultural al bisericilor fortifi cate și Biroul de Coordonare Biserici Fortificate.

Aplicaţia funcţionează atât on-line cât și off-line. În cazul în care există conexiune la internet, utilizatorul este localizat pe hartă și are posibilitatea de a alege să vadă ce biserici se găsesc pe o rază de 20, 40 sau 60 de km în jurul locului în care se afl ă. Dacă nu există conexiune la internet, aplicaţia are o listă, în care bisericile sunt aranjate în ordine alfabetică, iar utilizatorul poate alege să caute informaţii după numele acestora. „Lansarea acestei aplicaţiii este o iniţiativă unică în România. Suntem singura instituţie de cult care alege să își promoveze patrimoniul cultural prin intermediul unui instrument sustenabil, de ultimă generaţie, ale cărui informaţii pot fi actualizate și îmbunătăţite permanent”, a spus Friedrich Gunesch, secretarul general al Bisericii Evanghelice C.A.

În curând urmează lansarea aplicaţiei și pentru sistemul de operare Android.

Ultima oră

Comentariul meu