Agenţia Regională de Protecţia Mediului (ARPM) Sibiu are prevăzut în planul de monitorizare pentru anul 2012, o serie de măsurători privind calitatea aerului în municipiul Sibiu pentru a identifica  zone potenţial  poluate, conform legii aerului 104/2011.

„Poluanţii din aer exercită o serie de efecte negative atât asupra oamenilor, dar şi asupra vegetaţiei,  animalelor, producând efecte asupra sănătăţii populaţiei” spune directorul agenţiei, Daniela Maria Stoica.

Laboratorul mobil din dotarea  ARPM Sibiu este echipat cu instrumente  pentru  măsurarea concentraţiilor din aer pentru cei mai periculoşi poluanţi: Dioxidul de sulf, Oxizii de azot, Monoxidul de carbon, Ozonul, Compuşi organici volatili (Benzen, Toluen, Etil-benzen, Meta şi Para-xilen), pulberi în suspensie PM 10, precum şi a parametrilor meteo (temperatură, umiditate, presiune atmosferică , radiaţie solară, direcţia şi viteza vântului)

Prima campanie s-a realizat  în luna martie, când s-au efectuat 3 măsurări de scurtă durată în intersecţii cu trafic intens, precum Şoseaua Alba Iulia zona podului peste râul  Cibin, Zona industrială Vest – SNR Rulmenţi, dar şi într-o zonă considerată nepoluată ( zona martor)- parcul Sub Arini.

Rezultatele acestor măsurări, realizate în intervalul orar 10:00 -15:00 se situează mult sub valorile-limită pentru toţi poluanţii gazoşi.

În ceea ce priveşte pulberile în suspensie, fracţiunea PM 10 (particule solide cu diametrul de 10 microni) valorile maxime instantanee de 60,28 μg/m3 din zona Alba Iulia – pod Cibin s-au situat peste valoarea limită zilnică de 50 μg/m3.

Astfel pentru o monitorizare şi mai exactă a pulberilor în zona B-dului Alba Iulia – B-dul Milea, în următoarele luni, Compartimentul Laborator din cadrul ARPM Sibiu îşi propune să desfăşoare activităţi suplimentare de identificare a nivelului de poluare pe timp de 24 ore. De asemenea vor fi identificate şi alte locaţii în care există riscul ca populaţia să fie expusă în mod direct sau indirect la valori de poluare a aerului, care depăşesc pentru o perioadă de timp semnificativă valorile limită admise.

 

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu