Aproape 900 de firme din Sibiu se afla în procedură de insolvenţă

85

La nivelul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu, la data de 30 aprilie 2012, erau înregistraţi un număr de 24.384 contribuabili persoane juridice, respectiv 21.511 persoane juridice active, 1.551 persoane juridice pentru care s-a declarat starea de inactivitate, 1.322 persoane juridice pentru care urmează să se declare starea de inactivitate la data confirmărilor de primire a deciziilor de declarare a acesteia.

Din cele 21.511 persoane juridice active, 4.735 au activitatea suspendată, 868 se afla în procedură de insolvenţă şi 543 au fost declaraţi insolvabili, astfel că numărul contribuabililor activi şi care desfăşurau activitate la data de 30 aprilie 2012 a fost de 15.365.

Dintr-o analiză a celor 15.365 contribuabili activi, rezultă că 10.017 au calitatea de angajatori şi depun declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate formular 112, 11.197 contribuabili sunt înregistraţi în scopuri de TVA şi depun decontul de TVA formular 300, iar 3.179 contribuabili sunt înregistraţi în registrul operatorilor intracomunitari şi depun declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri formular 390.

Veniturile bugetului general consolidat la nivelul judeţului Sibiu în primele patru luni ale anului au fost de 514.084.249 lei, din care 90 % au fost realizate prin plăţi efectuate de 2761 contribuabili, de unde rezultă o contribuţie medie lunară a acestor contribuabili la bugetul general consolidat de 42 mii lei.

 

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Spune ce crezi