orașul cisnădie are de luni un ghișeu pentru eliberarea cazierului judiciar

Începând cu data de 19 mai, un nou ghişeu pentru eliberarea cazierului judiciar va funcţiona în cadrul Poliţiei Oraşului Cisnădie

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi a răspunde nevoilor acestora începând cu data de 19 mai, un nou punct de lucru cu publicul pentru eliberarea cazierelor judiciare va funcţiona în cadrul Poliţiei Oraşului Cisnădie. Astfel, la nivelul judeţului Sibiu vor funcţiona 7 ghişee (municipiile Sibiu şi Mediaş, oraşele Avrig, Agnita, Cisnădie, Sălişte şi Tălmaciu).

Persoanele fizice care nu figurează în ROCRIS obţin certificatul de cazier judiciar „pe loc”. Excepţie fac persoanele cunoscute în evidenţa cazierului judiciar, pentru care eliberarea certificatului de cazier judiciar se va face în cel mult 3 zile de la data solicitării .

Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar poate fi depusă, personal sau prin împuterniciţi. Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune la ghişee însoţită de:

a) actul de identitate (cartea de identitate, paşaport/permis de şedere, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate);

b) timbru fiscal în valoare de 2 lei,

c) chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de cazier , în valoare de 10 lei..

În situaţia în care cererea se depune prin împuterniciţi, aceasta va fi însoţită şi de procura autentificată în condiţiile legii.

Programul de lucru cu publicul este următorul:

– luni – joi, în intervalul orar 1000 – 1200.

Ultima oră

Comentariul meu