conflict de interese în cazul unui important director de la transgaz mediaș. deconturi suspecte de peste 250.000 de lei!

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie penală de către Angela Aneta Mateş, Director al Direcţiei Organizare, Resurse Umane din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale ‘TRANSGAZ’ S.A. Mediaş, din judeţul Sibiu.

Potrivit ANI, În perioada 16 august 2007 – 01 decembrie 2011, Angela Aneta Matiş a exercitat controlul financiar preventiv propriu, la nivelul S.N.T.G.N. ‘TRANSGAZ’ S.A. Mediaş, şi a acordat viză asupra unor operaţiuni economico-financiare (chirii, furnizări de bunuri materiale şi servicii), consemnate în documente justificative (81 facturi fiscale), ce atestă relaţiile contractuale comerciale dintre S.N.T.G.N. ‘TRANSGAZ’ S.A. Mediaş şi S.C. APROV S.A. Mediaş şi S.C. DAFORA TURISM S.A. Mediaş (societăţi comerciale cu care persoana evaluată s-a aflat în raporturi comerciale atât în perioada 2008 – 2011, cât şi în ultimii cinci ani).După exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi acordarea vizei de către Angela Aneta Mateş asupra operaţiunilor patrimoniale cuprinse în documentele justificative, conducerea S.N.T.G.N. ‘TRANSGAZ’ S.A. Mediaş a aprobat efectuarea plăţilor contravalorii bunurilor şi serviciilor furnizate de către cele două societăţi comerciale, acestea beneficiind de încasări, în perioada 2008 – 2011, în valoare cumulată de 269.516,18 Lei”, transmite ANI într-un comunicat de presă.

De asemenea, ANI transmite că în perioada 2008 – 2011, în baza contractelor de servicii şi a actelor adiţionale, încheiate între S.C. APROV S.A. Mediaş şi S.C. ADINA MED S.R.L. Mediaş (prin reprezentant Angela Aneta Mateş, în calitate de asociat unic), societatea deţinută şi administrată de persoana evaluată a încasat de la S.C. APROV S.A. Mediaş venituri în sumă totală de 76.960 Lei, conform facturilor fiscale emise şi achitate.

Conform Agenţiei Naţionale de Integritate, Angela Aneta Mateş a deţinut funcţia de auditor atât în cadrul S.C. APROV S.A. Mediaş – reprezentant şi asociat unic al S.C. ADINA MED S.R.L. Mediaş (activitate efectuată în baza unor contracte de servicii şi acte adiţionale), precum şi în cadrul S.C. DAFORA TURISM S.A. (perioada 27 septembrie 2005 – 07 martie 2008).

Astfel, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaş în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către MATEŞ ANGELA ANETA a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii cinci ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”, se mai arată în comunicatul ANI.

Angela Aneta Mateş a mai deţinut în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale ‘TRANSGAZ’ S.A. Mediaş, funcţiile de contabil şef în cadrul Sucursalei de Cercetare şi Proiectare pentru Transport Gaze Naturale Mediaş (în perioada 24 iulie 2000 – 16 august 2007), Director al Direcţiei Contabilitate din cadrul Departamentului Economic (16 august 2007 – 01 decembrie 2011), precum şi director al Direcţiei Organizare, Resurse Umane (începând cu data de 01 decembrie 2011).

Aceasta a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare însă, potrivit ANI, nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Sursa: voceatransilvaniei.ro

 

Ultima oră

Comentariul meu