lucrari autostrada

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis contestațiile depuse de SC VIA DESIGN SRL, SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA SRL şi SC SEARCH CORPORATION SRL în privința licitației de actualizare a studiului de fezabilitate în cazul autostrăzii Sibiu – Făgăraș.

 

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a dat dreptate în parte firmelor care au contestat licitația pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii, având ca obiect „Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Făgăraş.

Consiliul a anunțat că ”în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite în parte contestaţiile formulate de SC VIA DESIGN SRL, de SC SEARCH CORPORATION SRL şi de SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA SRL în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE SA.

Dispune remedierea documentaţiei de atribuire corespunzător criticilor admise, cu respectarea celor cuprinse în motivare şi publicarea in SEAP a modificărilor dispuse. În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (4) şi (6) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispune continuarea procedurii, după efectuarea modificărilor dispuse, cu stabilirea unei noi date limită pentru depunerea ofertelor la un interval de minimum 20 zile de la data publicării in SEAP a modificărilor dispuse prin prezenta decizie. Termenul pentru aducerea la indeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii este de 20 zile de la comunicarea acesteia. În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respinge ca nefondate celelalte capete de cerere formulate în contestaţiile depuse de SC VIA DESIGN SRL, SC TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA SRL şi SC SEARCH CORPORATION SRL, potrivit celor cuprinse in motivare. Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”.

 DESCARCĂ DE AICI DECIZIA CNSC

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Comentariu