Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale anunță că pentru procedura de achiziție publică  Revizuire/Actualizare Studiu de fezabilitate pentruAutostrada Sibiu-Pitesti”, în data de 23.02.2015,  Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL – DONGBU ENGINEERING CO.LTD a formulat o contestație la rezultatul procedurii emis de către CNADNR SA în data de 11.02.2015.

img 4384 0

 

În prezent, contestația se află în faza de analiză la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). 

Conform prevederilor Art. 276 alin. (1) din OUG 34/2006, ”Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile”.

Pe cale de consecință, în maxim 30 zile de la depunerea contestației de către  Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL – DONGBU ENGINEERING CO.LTD, CNSC are obligația de a emite Decizia de Soluționare. 

„Precizăm că în data de 11.02.2015, pentru contractul „Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Pitesti„, a fost desemnată câștigătoare Asocierea Spea Ingineria Europea S.A. Milano Italia Sucursala București – Tecnic Consulting Engineering Romania SRL”, spun cei de la CNADNR.

 Studiul de Fezabilitate ce urmează a fi întocmit va lega actuala variantă de ocolire a Municipiului Sibiu cu actuala variantă de ocolire a Municipiului Pitești. Lungimea proiectului este de aproximativ 120 km.

Contractul este împărțit în 5 secțiuni conform Caietului de Sarcini. Pentru Secțiunea Sibiu – Boita (Lotul 1) și Curtea de Argeș – Pitești (Lotul 5), Studiul de Fezabilitate trebuie realizat în maximum 5 luni.  Pentru celelalte Secțiuni, Studiul de Fezabilitate trebuie realizat în maximum 12 luni.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns