postman delivering mail --- image by © royalty-free/corbis
Postman delivering mail — Image by © Royalty-Free/Corbis

Selectia se va desfăşura în perioada 8 – 9 septembrie 2015 la sediul agenţiei , strada Morilor,nr.51A. Pe portalul EURES naţional www.eures.anofm.ro (accesibil doar de pe browser- ulMOZILLA FIREFOX sau INTERNET EXPLORER 11 ) au fost postate ofertele de muncă din Germania pentru 15 posturi în meseria de factor poştal, pentru efectuarea serviciilor poştale decurierat, predare de colete şi scrisori la destinaţie utilizându-se mijloace de transport adecvate (auto şibiciclete) şi 10 posturi pentru agenţi pază / 10 posturi agenţi de securitate pentru efectuarea deservicii de patrulare şi pază la diverse obiective pe timp de zi şi de noapte, într-o echipă dinamică.Cerinţe: pentru factorii poştali- cunoştinte bune de limba germană (scris, vorbit, citit) – nivel B1;- permis de conducere categoria B;- condiţie fizică bună, rezistenţă la vreme ploioasă, fără antecedete penale.pentru agenţii pază şi agenţii de securitate- cunoştinte foarte bune de limba germană (scris, vorbit, citit) – nivel B1; – permis de conducere categoria B;- condiţie fizică bună, fără antecedete penale, experienţa în domeniu constituie avantaj.

Durata contractului de muncă este de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioadănedeterminată. Se lucrează 6 zile/săptămână, concediul de odihnă anual fiind de 26-30 de zile.Mod de aplicare: se transmite C.V.-ul doar în limba germană, însoţit de copii ale actelor de studii(pentru factorii poştali) şi eventuale referinţe în limba germana pentru agenţii paza/agenţii de securitate)pe adresa de e-mail:hochdorfer@HKS-Gruppe.de, în atenţia d-nei Dr. Eniko – Ilona Hochdorfer şi doar pentrumonitorizare (fără feedback) la buc_eures@buc.anofm.ro.Menţionăm că la interviu vor participa doar persoanele preselectate de către reprezentantulangajatorului în urma aplicaţiei făcute de solicitant.Persoanele cu domiciliul în judeţul SIBIU care corespund cerinţelor posturilor oferite trebuie să seadreseze asistentului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu,strada Morilor , nr.51A etaj.4, camera 440 telefon:0269.210882 int.119, pentru a fi înregistrate în bazade date pentru muncă în străinătate . Înscrierea se realizează pe baza următoarelor documente:- copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);- C.V model Europass (cu fotografie) în limba germană (Lebenslauf);- cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale(termen de valabilitate 6 luni);- adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”;

Comentariul meu

Lasă un răspuns