sibiu avion

sibiu avionMunicipalitatea sibiană a prezentat marți prin vocea primarului interimar Astrid Fodor, propunerile pentru aplicarea noului cod fiscal în taxele şi impozitele locale la nivelului Sibiului. Unele impozite scad, dar altele cresc și de 20 de ori, cum este cazul impozitului pe imobilele cu destinație ca spații de firmă.

Noul Cod Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 va produce efecte din anul 2016, inclusiv în domeniul taxelor şi impozitelor locale. Noua legislaţie prevede cote modificate pentru calculul taxelor şi impozitelor locale şi prin urmare Primăria Municipiului Sibiu a conturat propunerile privind noul cuantum al taxelor şi impozitelor, acestea urmând să fie supuse aprobării Consiliului Local. Primarul interimar Astrid Fodor a prezentat marţi, 13 octombrie, principalele modificări propuse în contextul noilor prevederi ale Codului Fiscal.

Noul Cod Fiscal schimbă clasificarea clădirilor
Dacă până acum clădirile erau impozitate ca şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice, din 2016 clădirile vor fi impozitate ca şi imobile rezidenţiale, nerezidenţiale şi mixte. Noua legislaţie modifică cota de impozit folosită la calcularea sumei datorate ca impozit.
cladire rezidentiala
Impozit mai mic pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor fizicecladire rezidentiala mare
În cazul clădirilor rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota de impozit prevazută de noul Cod Fiscal este între 0.08% – 0.2% (maxim 0,3%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) asupra valorii impozabile a clădirii. impozit casaPropunerea Primăriei Sibiu este ca din 2016 să fie redusă cota de la 0,1 % la 0,08%, pentru a atenua astfel impactul asupra marii majorităţi a sibienilor ca urmare a introducerii impozitării şi pentru terenul de sub construcţii. casa mare

Impozit mai mare de 10 ori dacă aveți sediu de firmă într-o locuință
În cazul clădirilor nerezidenţiale (spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă) aflate în proprietatea persoanelor fizice cota de impozit prevazută de lege este între 0.2%-1.3% (maxim 1.95%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă a clădirii. Până în prezent acestea au fost impozitate ca şi locuinţe, cota de impozit fiind de 0,1%. Pentru anul 2016 Primăria Sibiu propune cota de 1% din valoarea de impozitare a clădirii.casa sediu firma

Scad serios impozitele pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice
În cazul clădirilor rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice cota de impozit prevăzută de lege este între 0,08% – 0,2% (maxim 0,3%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă a clădirii. În prezent cota de impozit este de 1,8%, fiind impozitate ca şi clădiri nerezidenţiale. Pentru anul 2016 propunem cota de 0,3% asupra valorii de impozitare, scăderea faţă de 2015 fiind de 1,5%casa a ii-a firma
În cazul clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice cota de impozit prevăzută de lege este între 0,2% – 1,3% (maxim 1.95%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal) din valoarea impozabilă a clădirii. În prezent cota de impozit este de 1,8%. Pentru anul 2016 Primăria Sibiu propune reducerea cotei la 1,7% din valoarea de impozitare cu scopul diminuării impactului cauzat de introducerea impozitării şi pentru terenul de sub construcţii.

Fără impozit suplimentar dacă dețineți mai multe clădiri
Codul Fiscal a eliminat impozitarea suplimentară aplicată persoanelor fizice care au in proprietate două sau mai multe clădiri. De exemplu, o persoană fizică care avea în proprietate trei locuinţe în afară de cea de domiciliu datora pentru a doua proprietate un impozit suplimentar de 65%, pentru a treia 150% şi pentru a patra 300%. În 2015 pentru a patra locuinţă în zona A, în suprafaţă de 50 mp, se plătea un impozit de 336 lei, dar în anul 2016 persoana respectivă va plăti un impozit de 108 lei pentru respectiva proprietate, cu 228 lei mai puţin decât în prezent.
În conformitate cu prevederile noului Cod Fiscal, persoanele fizice care au în proprietate o clădire mai mare de 150 mp NU vor mai plăti impozitul majorat cu 5% pentru fiecare 50 mp. De exemplu pentru o casă de 277 mp situată în zona B s-a plătit în 2015 un impozit de 774 lei. În 2016 impozitul va fi de 573 lei, cu 201 lei mai puţin.

Cum se calculează impozitul dacă aveți o clădire cu destinație mixtă
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă (pentru locuit, dar şi pentru activităţi economice) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se va calcula prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. Dacă la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile clădirilor rezidenţiale.cladire nerezidentiala
În cazul clădirilor nerezidenţiale utilizate pentru activităţi în domeniul agricol şi aflate în proprietatea unor persoane fizice, cota de impozitare va creşte în 2016 de la 0,1% la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii, iar în cazul persoanelor juridice cota va scădea în 2016 de la 1,8% la  0,6%, din valoarea impozabilă a clădirii.

Puteți plăti în două tranșe egale
Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru întregul an fiscal, fără ca aceste impozite să se mai calculeze pe fracţiuni de an. Aceste impozite se vor plăti în două rate egale, până la data de 31 martie şi respectiv 30 septembrie, însă în cazul clădirilor/terenurilor proprietate de stat sau a Municipiului (spaţii comerciale, locuinţe, etc) impozitul se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

Ce clădiri nu plătesc impozit în Sibiu
Consiliile locale au posibilitatea de a hotărî acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitelor. Primăria Sibiu propune ca următoarele clădiri să rămână în continuare scutite de la plata impozitului:
•clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;
•clădirile restituite şi retrocedate, cu condiţia ca proprietarul să menţină destinaţia de interes public;
•clădirile folosite ca domiciliu de revoluţionari, aflate în proprietatea sau coproprietatea lor;
URMĂRIȚI MAI JOS DECLARAȚIILE LUI ASTRID FODOR LEGAT DE NOILE TAXE ȘI IMPOZITE

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns