incendiu 5

Iarna determină întotdeauna, o creştere a numărului incendiilor produse de mijloacele de încălzire, bineînţeles, cele defecte, improvizate sau nesupravegheate. Regulile elementare de prevenire a incendiilor cauzate de mijloacele de încălzire utilizate în sezonul rece, vizează exploatarea în condiţii corespunzătoare şi fără defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale.

Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu reamintește principalele reguli de prevenire, cu scopul evitării producerii unor evenimente nedorite la gospodăriile populației.

Se interzice :
– amplasarea produselor, materialelor combustibile şi substanţelor combustibile în apropierea surselor de căldură;
– folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supralimentate cu combustibil sau nesupravegheate, utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
– nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne lungi, care nu permit închiderea uşii;
– nu este permis să se aşeze, la mai puţin de 1 m. faţă de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde; focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;
– utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni şi improvizaţii;
– suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
– nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea;
– folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor fără ştecher direct în prize;
– utilizarea reşourilor, aparatelor de călca, aerotermelor electrice improvizate şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau din încăperea respectivă.

Comentariul meu

Lasă un răspuns