regiunea_centru.svg

Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG a semnat protocolul de colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene dedicat înfiinţării unui punct unic de informare şi consiliere, în fiecare judeţ, cu privire la accesarea fondurilor naţionale şi europene. ADR Centru, prin punctele de informare ce se vor înființa la nivelul fiecărui județ din Regiunea Centru, respectiv Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, va sta la dispoziția celor interesați de accesarea fondurilor, cu răspunsuri punctuale despre fondurile disponibile și ideile de proiecte ce se pot finanța.

Protocolul de colaborare a fost semnat de doamna Aura RĂDUCU, Ministru în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, şi de doamna Luminiţa MIHAILOV, vicepreşedintele ROREG şi director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Est. În vederea punerii în aplicare a protocolului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va semna cu Ministerul Fondurilor Europene, în perioada următoare, un acord de parteneriat particularizat în funcție de nevoile identificate în Regiunea Centru. Protocolul se întinde pe o perioadă de 3 ani și are ca scop furnizarea de informaţii cu privire la accesarea fondurilor naţionale şi europene prin intermediul unor punct unic de informare şi consiliere numit „one-stop-shop”, ce se va înființa la nivelul fiecărui județ din Regiunea Centru. Acest punct unic de informare şi consiliere judeţean va funcţiona ca un mecanism de sprijin pentru dezvoltarea ideilor de proiecte, atât în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii corecte şi actualizate privind oportunităţile de finanţare din diverse surse (din programe naţionale sau din finanţări ale Uniunii Europene), cât şi în ceea ce priveşte consilierea în dezvoltarea ideilor de proiect. Specialiştii care vor activa în cadrul acestor „one-stop-shop”-uri vor fi persoane cu experienţă în domeniul fondurilor europene şi/sau în colaborarea cu mediul de afaceri, astfel încât să asigure expertiza corespunzătoare. Aceştia vor oferi informaţii şi consultanţă, dar vor fi prezenţi şi prin organizarea de evenimente dedicate.

ADR Centru deja furnizează lunar, tuturor celor interesați, informații despre fondurile nerambursabile disponibile, sub forma unui Catalog al Surselor de Finanțare Nerambursabilă, pe patru tipuri de solicitanți, respectiv Societăți Comerciale, Autorități Publice Locale, ONG-uri și Universități. Acesta se distribuie electronic tuturor celor care sunt înregistrați în baza de date a ADR Centru, prin transmiterea unui formular de înregistrare (http://www.adrcentru.ro/AbonareNewsletter.aspx). Ce informații se regăsesc în Catalog sau ce trebuie să știe o persoană fizică sau firmă înainte de a solicita fonduri, este prezentat și într-un material video realizat prin proiectul Europe Direct Regiunea Centru, coordonat de către ADR Centru

Ultima oră

Comentariul meu