Semnal de alarmă în privința spațiilor și zonelor verzi din Sibiu, tras de nouă ONG-uri din oraș. Probleme grave transmise către primărie!

473

mizerie padure parc sibiuUn număr de nouă ONG-uri au făcut joi, 2 iunie, un demers către municipalitatea locală în vederea îmbunătăţirii administrării spaţiilor verzi din Municipiul Sibiu.

”Acest demers vine ca urmare a nerespectării, din perspectiva noastră, a direcţiilor de dezvoltare şi obligaţiilor asumate de către conducerea oraşului Sibiu prin PUG-ul Sibiului aprobat prin HCL 156/28.04.2011, în baza unor documente de specialitate ce atrăgeau aceste semnale de alarmă încă de pe atunci”, spun semnatarii acțiunii.
Această adresă a fost înaintata ieri, 2.6.2016, Primăriei Sibiu, cu cele două întrebari punctuale şi câteva exemple care vin să susţină îngrijorarea şi poziţia celor nouă organizații locale. Demersul a fost semnat de către Asociaţia Cu verdele-n SUS – Preşedinte, Andrei Şoroagă, Asociaţia Tură în natură Sibiu – Preşedinte, Mihai Proca, Asociaţia ECO4EST – Vicepreşedinte, Cristina Pînzar, Asociaţia RE:mediu – Preşedinte, Daniel Ţichindelean, Asociaţia PeDale – Preşedinte, Ioan Bebeşelea, Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor SKV Secţiunea Sibiu – Preşedinte, Marius Miclea, Asociaţia Animal Life – Vicepreşedinte, Andreea Roseti, Asociaţia 2×2 – Preşedinte, Mihai Şerban și Clubul de Turism Montan Amicii Munţilor – Vicepreşedinte, Marian Bâtcău.

Iată mai jos conținutul adresei înaintată primăriei Sibiu:
Dorim să vă transmitem îngrijorarea noastră în ceea ce priveşte administrarea spaţiilor verzi din Municipiul Sibiu. Susţinem cu tărie nevoia unei implicări mai serioase a instituţiei pe care o reprezentaţi în crearea unui mediu sănătos şi verde pentru cetăţenii acestui oraş.

Problemele care trebuiesc adresate prioritar sunt:
– Deficitul semnificativ de spaţii verzi în raport cu numărul de locuitori (16,4 mp/ locuitor, 2008), faţă de cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor.
– Starea deficitară a spaţiilor verzi existente, cu precădere în interiorul cartierelor de locuire
colectivă.
– Nivelul de poluare local peste cotele admise. Exploatări şi investiţii care afectează calitatea mediului prin emisii şi despăduriri.
– Deversările locale în apele care traversează oraşul, cu precădere în Cibin, în dreptul cartierului Turnişor.
– Prezenţa unor depozite ilegale de deşeuri.
– Lipsa unui regim adecvat de protecţie pentru unele zone care prezintă habitate naturale
valoroase.
– Ocuparea spaţiilor verzi publice prin construcţii.
– Lipsa rezervelor de teren aflate în proprietate publică pentru amenajarea de noi parcuri
– Distribuţia neomogenă a spaţiilor verzi în oraş (concentrate în jurul şi în prelungirea pădurii
Dumbrava).
– Regimul juridic incert pentru unele spaţii verzi (unele aflate în proces de retrocedare).

Acestea se regăsesc în PUG-ul Sibiului aprobat HCL 165 / 28.04.2011, la capitolul 2.10.5 „Protecţia mediului. Zone verzi.” din „Memoriul general”.

Vă rugăm să ne comunicaţi următoarele:
1. Care din problemele de mai sus consideraţi că au fost rezolvate pana in prezent? (chiar şi parţial dacă este cazul)
2. Ce proiecte există în desfăşurare referitor la problemele asumate prin PUG?

Câteva exemple de administrare deficitară a zonelor verzi din oraşul nostru:

Zonele verzi din cartiere
– Distrugerea plantaţiilor de aliniament prin toaletarea neadecvată a copacilor şi tăierea lor. Cazuri: str. Avram Iancu, str. Hegel, Calea Dumbrăvii, zona Piaţa Cluj – strada Măgheranului.
– Spaţiile verzi din jurul blocurilor sunt în mare măsură neamenajate.
– Biserica din Turnişor de pe strada Aleea Iasomiei care a fost construită pe un spaţiu verde, iar în prezent sunt 2 biserici una lângă cealaltă pe acest spaţiu public. Turnişorul este cartierul fără spaţii verzi! În loc să se amenajeze în ceasul al 13-lea măcar în jurul bisericii, pe terenul rămas liber, un parc, acesta este complet îngrădit şi sunt plănuite construcţii în acel perimetru.
– Pe strada Viitorului se află spaţiu verde neamenajat. Este amenajat doar un mic parculeţ din toată suprafaţa care se află şi el foarte aproape de ghena de gunoi de la blocuri.
– Zona verde delimitată de strada 9 Mai şi str. Constituţiei este neamenajată.

Parcuri
– Amenajarea neadecvată a parcurilor sau dispariţia totală a unora.
– Parcul Gării, delimitat de străzile 9 Mai, Piaţa Gării, str. G-ral Magheru, str. Blănarilor, a fost distrus şi s-au construit două clădiri: sediul BRD şi un hotel (rămas în construcţie de aproape 10 ani).
– În zona verde din Piaţa Prahovei, delimitată de străzile Aron Pumnul şi Matei Millo, au fost construite 4 blocuri.
– În Parcul Cetăţii s-a diminuat suprafaţa parcului prin amenajarea unor parcări.
– În Parcul Astra a fost construită o fântână cu o suprafaţă mare betonată.
– În Parcul Reconstrucţiei, delimitat de str. Lungă, str. Reconstrucţiei, Str. Câmpului, a fost construit un hotel.
– În Parcul de la Dioda – Calea Dumbrăvii, unde a fost construit un complex financiar, înainte se afla un parc cu un tobogan în formă de elefant. Toţi copiii din blocurile care-l înconjurau beneficiau de parc. Locuitorii au protestat dar au fost ignoraţi.
Parcul Sub Arini
– Distrugerea în paşi mărunţi a suprafeţei existente a parcului.
– Proiect skatepark strada Bahluiului cu asfaltare (zona declarată de construit printr-o decizie suspectă).
– Pe strada Avrig a fost efectiv asfaltat parcul pe câteva sute de metri pătraţi pentru a face o parcare unui bloc.
– Există un proiect de teren de sport în faţa stadionului în derulare, cu afectarea unor arbori.
– Proiectul Bolta Rece, de asemenea cu afectarea unor arbori.

Malul Cibinului / Lunca Cibinului
– Sălciile de-a lungul râului Cibin sunt distruse în fiecare an sub pretextul toaletării
– Deversări ilegale în râu rareori pedepsite
– Poluare în locul reconstrucţiei naturale şi a amenajării malului

Parcul Natural Pădurea Dumbrava
– Nerespectarea normelor de întreţinere şi protecţie a ariei naturale protejate care corespunde categoriei IV UICN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii). Program de management insuficient elaborat pentru calitatea de arie protejată în ceea ce priveşte: regimul vizitatorilor zonei în corelaţie cu obiectivele de conservare a valorilor naturale ale zonei; gospodărirea şi protecţia vegetaţiei forestiere.
– Pădurea Dumbrava – proiect aqua park – total nepotrivit în această zonă, în mijlocul pădurii.
– Proiect blocuri, în perimetrul fostei fabrici de covoare.
– Hotel Hilton şi casele din jur construite în contradicţie cu nevoia prezervării mediului din aria protejată.
Prin scrisoarea de faţă ONG-urile semnatare îşi arată îngrijorarea cu privire la situaţia spaţiilor verzi din Sibiu şi vă rugăm să ne comunicaţi care sunt planurile şi măsurile concrete asumate de Primăria Sibiu pentru soluţionarea problemelor legate de spaţiile verzi din orasul Sibiu.

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Spune ce crezi