faust

faustD.G.A.S.P.C Sibiu a finalizat ancheta demarată în cazul sesizării depusă de psihologul Mihai Copăceanu, legat de distribuirea unor minore în cadrul spectacolului FAUST.

Concluzia este că minorele nu au fost abuzate sau exploatate sexual sau emoțional, dar se face recomandarea pentru cei de la Teatrul Radu Stanca de a folosi actori adulți pentru rolul Margaretei din piesa de teatru ,,Faust”.

Iată comunicatul celor de la DGASPC Sibiu:
Urmare a sesizarii domnului psiholog Mihai Copaceanu cu privire la situatia minorelor distribuite in spectacolul „Faust”de J.W.Goethe, va informam ca s-au purtat discuții cu reprezentanții Teatrului Național ,,Radu Stanca” din Sibiu, cu  membrii Echipei Intersectoriale Locale Sibiu, întâlnire la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu, Direcției de Sănătate Publică Sibiu, A.N.I.T. P. – Centrul Regional Alba, cu minorele în cauză, precum și cu părinții acestora.
Mentionam ca in urma discuțiilor purtate cu părinții minorelor, aceștia au declarat că aveau cunoștință de conținutul piesei de teatru înainte ca minorele să fie selectate și distribuite în spectacolul ,,Faust”; minorele apar doar în prima parte a spectacolului în care nu au loc scene de natură sexuală; reprezentația minorelor durează aproximativ 25-30 de minute; minorele nu iau parte la restul piesei, în această perioadă ele fiind supravegheate de un coordonator din cadrul T.N.R.S. Sibiu; părinții nu au observat modificări comportamentale sau în traseul școlar al minorelor; minorele și-au dezvoltat abilitățile de comunicare, organizare, socializare; minorele s-au simțit în siguranță atât pe scenă, cât și în colectivul de la T.N.R.S. Sibiu; atât minorele, cât și părinții acestora consideră că acestea nu au fost supuse vreunei forme de abuz.
De asemenea, cu ocazia discuțiilor purtate cu părinții minorelor, aceștia au fost informați cu privire la legislația aplicabilă în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului.
Prin răspunsul transmis de Clinica Polisano Sibiu, am fost informați de către psihologul care a efectuat evaluările psihologice ale minorelor ce au participat în cadrul spectacolului ,,Faust”, cu privire la faptul că, ,,la momentul examinării nu au fost ridicate suspiciuni cu privire la astfel de abuzuri, minorele fiind echilibrate emoțional cu o dezvoltare normală intelectuală și psiho-emoțională”.
Unii dintre părinți, cât și o minoră, au precizat faptul că, mediatizarea situației create i-a afectat din punct de vedere emoțional. În acest sens, minora a precizat faptul că a afectat-o mediatizarea situației create, fiind întrebată de acest lucru de către colegii și profesorii de la școală. De asemenea, unul dintre părinți a declarat că scandalul i s-a părut nefondat, că a creat o stare de traumă în familia acestuia, afectându-i pe toți membrii familiei în plan emoțional.
Ținând cont de cele mai sus-menționate, considerăm necesar să reiterăm și să subliniem faptul că, în vederea protejării drepturilor minorilor, respectiv în vederea protejării imaginii publice a acestora și a vieții intime, private și familiale, este necesar ca astfel de situații, anterior mediatizării lor, să fie semnalate instituțiilor abilitate pentru a se lua măsurile necesare. Aceste aspecte sunt reglementate și în H.G. nr.49/2011, potrivit căreia ,,Sunt frecvente situațiile în care cazurile de violență asupra copilului ajung în dezbaterea mass-mediei înainte de a fi semnalate autorităților abilitate și de a fi luate măsurile necesare și corespunzătoare în acord cu interesul superior al copilulu în cauză. Acest tip de semnalare are consecințe negative pentru copil fie prin încălcarea dreptului său la intimitate și imagine, fie prin luarea de măsuri urgente inadecvate de către autoritățile abilitate. Din acest motiv este necesar ca toți profesioniștii, inclusiv din mass-media să cunoască drepturile copilului și obligativitatea semnalării acestor cazuri la D.G.A.S.P.C.”. De asemenea, art.27 alin.1-2, din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, stipulează următoarele: (1) ,,Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. (2) Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială.”
In concluzie, precizăm faptul că, la momentul discuției cu minorele și conform observației și interviului, nu s-au identificat indici specifici abuzului, neglijării și exploatării (potrivit Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, și H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie (…) ).
Pentru a evita probabilitatea apariției unor riscuri asupra dezvoltării psiho-emoționale a minorelor, am recomandat directorului Teatrului Național ,,Radu Stanca” ca rolul ,,Margaretei” din piesa de teatru ,,Faust” să fie interpretat de către persoane adulte.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns