job tineri
foto: arhivă

job tineri

Conform prevederilor Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare ( şi anume de 250 lei), pentru fiecare elev şi student angajat.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj.
Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanţei se suportă de către angajator din fonduri proprii.
Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.
Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorii trebuie să încheie pe perioada vacanţelor cu elevii sau studenţii, un contract individual de muncă pe durată determinată cu normă întreagă sau timp parţial sau un contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.
Stimulentul financiar lunar se acordă angajatorilor care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada de vacanţă, de la data începerii perioadei de vacanţă, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată sau, după caz, de la data încadrării în muncă a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în muncă a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanţă stabilite potrivit legii şi până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţă în care au fost încadraţi în muncă elevii şi studenţii respectivi.
Nu beneficiază de acest stimulent financiar:
* angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii pentru elevii şi studenţii respectivi;
* angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.
Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorul trebuie să încheie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenţilor aflaţi în vacanţă o convenţie.
Angajatorii interesaţi de această facilitate trebuie sa depună la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu o cerere însoţită de următoarele documente:
– tabel nominal cu studenţii şi elevii încadraţi în muncă pe perioada vacanţei;
– adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, student, şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii (în cuprinsul adeverinţei se precizează în mod expres perioada de vacanţă);
-actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;
– copia contractului de muncă;
– declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că acesta nu se afla în una din situaţiile care nu îi permit să beneficieze de această facilitate.
Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenţii în cauză pe perioada de vacanţă din luna respectivă fără a depăşi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.

Meserie Locuri

agent de securitate 5
agent de securitate 3
agent de vânzari 1
agent servicii client 12
agent transporturi 5
alpinist utilitar 2
ambalator manual 1
analist calitate 1
asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) 1
asistent manager 1
asistent manager 3
brutar 2
bucatar 1
bucatar 1
camerista hotel 1
camerista hotel 1
casier 10
casier 15
casier 2
casier 10
conducator de motoscuter 20
confectioner-asamblor articole din textile 40
constructor-montator de structuri metalice 3
contabil 2
controlor calitate 7
controlor calitate dupa efectuarea probelor la armament si munitie 1
curatitor-sablator 2
electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune 1
electrician constructor montator aparataj si cabluri de medie si înalta tensiune 2
electrician echipamente electrice si energetice 2
electrician exploatare retele electrice 1
femeie de serviciu 6
femeie de serviciu 1
femeie de serviciu 1
finisor-lacuitor lemn 1
frezor universal 1
gestionar depozit 1
grafician 1
inginer electronist transporturi, telecomunicatii 1
inginer mecanic 6
îngrijitor cladiri 8
îngrijitor spatii verzi 3
inspector asigurari 2
inspector asigurari 2
inspector de specialitate în administratia publica 2
lacatus mecanic 1
lacatus mecanic 1
lacatus-montator 1
logistician gestiune flux 1
lucrator bucatarie (spalator vase mari) 1
lucrator comercial 1
lucrator comercial 4
lucrator comercial 1
lucrator comercial 15
lucrator comercial 7
maistru în industriile textila, pielarie 4
manager de zona 1
manipulant marfuri 2
marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda 3
marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda 10
marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda 5
mecanic auto 2
mecanic auto 6
montator subansamble 6
montator subansamble 5
montator subansamble 2
montator subansamble 11
muncitor necalificat în industria confectiilor 14
muncitor necalificat în industria confectiilor 4
muncitor necalificat în industria confectiilor 1
muncitor necalificat în industria confectiilor 5
muncitor necalificat în industria confectiilor 5
muncitor necalificat în industria confectiilor 3
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide 1
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide 1
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide 4
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide 1
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 1
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 15
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 20
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 2
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 1
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 1
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet 5
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet 1
operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice 30
operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice 10
operator introducere, validare si prelucrare date 1
operator la fabricarea produselor fainoase 5
operator la masini-unelte cu comanda numerica 1
operator la masini-unelte cu comanda numerica 1
operator la prepararea produselor zaharoase 5
operator mase plastice 10
operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice 4
ospatar (chelner) 1
paznic 3
paznic 5
primitor-distribuitor materiale si scule 1
programator 1
programator de sistem informatic 2
programator fabricatie/lansator fabricatie 2
programator productie 1
proiectant inginer mecanic 1
receptioner de hotel 1
receptioner de hotel 1
receptionist 1
reglor la masini de prelucrare mase plastice 3
reglor masini-unelte 2
reprezentant comercial 1
sef coloana auto 1
sef coloana auto 3
sef formatie 2
sef schimb 1
sef serviciu 1
sofer autobuz 20
sofer autocamion/masina de mare tonaj 15
sofer autocamion/masina de mare tonaj 15
sofer autocamion/masina de mare tonaj 15
specialist marketing 1
stivuitorist 2
strungar universal 1
strungar universal 4
sudor 1
tâmplar universal 1
tehnician energetician/electrician 1
tehnician în industria textila 1
tehnician încercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare 1
vânzator 1
vânzator 1
vopsitor 2
vopsitor industrial 1
vopsitor industrial 4
zidar rosar-tencuitor 3
TOTAL 561

 

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu