roger

rogerMiercuri, 3 august 2016, Universitatea Româno-Germană din Sibiu (U.R.G.S.) a primit vizita reprezentanților Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, una dintre cele mai importante și prestigioase instituții de învățământ din Republica Moldova.

Instituția a fost fondată la data de 21 mai 1993, în scopul creării unui sistem de stat pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor pentru organele administrației de stat și de autoadministrare locală. Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova își desfășoară activitatea în calitate de centru național de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice, de instruire a personalului din serviciul public și de asigurare științifică și metodică a activității autorităților publice.
Vizita delegației din Republica Moldova se înscrie în seria de activități planificate în cadrul unui proiect instituțional de cercetări aplicative, cu privire la „Consolidarea instituțională și funcțională a administrației publice locale din Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană”, proiect implementat de un grup de profesori de la Academia de Administrare Publică.
Delegația a fost formată din cinci cadre didactice din cadrul Academiei de Administrare Publică din Chișinău: conf.univ.dr. Tatiana Șaptefrați – conferențiar Catedra Științe Administrative, conf.univ.dr. Ion Dulschi – șef Catedră Științe administrative, conf.univ.dr. Silvia Dulschi – șef Direcție Știință și doctorat, lector superior Tatiana Savca – Catedra Științe administrative, lector superior Eugenia Cebotaru – Catedra Economie și management, precum și din reprezentanți ai unor instituții publice din Republica Moldova, respectiv Vlad Canțîr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din Republica Moldova, precum și deputatul Tudor Deliu, președintele Fracțiunii PLDM.
Obiectivul principal al acestei vizite a constat în realizarea unui schimb de bune practici cu universitatea noastră, reprezentanții instituției de peste Prut fiind interesați de experiența bogată a Universității Româno-Germane din Sibiu în accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare europeană. În acest context, membrii delegației și-au exprimat interesul de a realiza o colaborare pe direcția dezvoltării de proiecte comune, finanțate din fonduri europene.
În cadrul acestei întâlniri, s-a discutat despre parteneriatele dezvoltate de Universitatea Româno-Germană din Sibiu cu instituții similare, de colaborarea universității cu autoritățile publice locale și teritoriale, precum și cu diferiți actori din domeniul socio-cultural și educațional la nivel regional.
Un alt punct de discuție de interes a fost reprezentat de modul de realizare a procesului de învățământ în cadrul instituției noastre, din punctul de vedere al organizării studiilor universitare de licență, de masterat și al studiilor postuniversitare. Discuțiile au vizat, de asemenea, aspecte legate de practica profesională a studenților și masteranzilor din cadrul universității.
Oaspeții din Republica Moldova și-au exprimat interesul de a participa la Conferința Științifică Internațională anuală SELTH a Universității Româno-Germană din Sibiu, lansând totodată și comunității academice a U.R.G.S. invitația de a participa la manifestările științifice organizate de Academia de Administrare Publică din Chişinău.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns