valea lotrioarei

valea-lotrioareiReprezentanții Asociației Cu verdele-n SUS trag un semnal de alarmă public legat de faptul că de mai mulţi ani, firma SC Proinvest Energy SRL încearcă să obţină aprobările necesare pentru construcţia unei microhidrocentrale pe Valea Lotrioarei.

Zona respectivă face parte din Situl Natura 2000 Frumoasa, de importanță comunitară (SCI), desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Conform Fişei sitului ROSCI0085-Frumoasa, acesta a fost desemnat pentru specii de peşti, vidră şi rac, deci investiţia ar trebui respinsă.
Prin lege nu sunt încă strict interzise aceste investiţii, lăsând portiţe pentru cazul în care respectiva firmă reuşeşte să demonstreze printr-un studiu al unor specialişti că proiectul nu afectează speciile existente în acel habitat. Există, în schimb, un Aviz de mediu (nr. 10938/10.12.2012) pentru Strategia Energetică a României, prin care astfel de proiecte ar trebui respinse în ariile protejate.
În cazul de faţă, investitorul a găsit specialişti dispuşi să nu găsească nici un pericol pentru speciile existente în aria protejată şi au scris un studiu pentru a obţine acordul de mediu de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (APM) Sibiu.

Adresă publică triumisă către autoritățile competente
Cu verdele-n SUS a depus în data de 27 septembrie o adresă către APM Sibiu prin care s-a cerut respingerea acestui proiect. ”Privind mai în ansamblu, microhidrocentralele au produs un adevărat ecocid la nivelul râurilor de munte din Carpaţii Româneşti, care a atras declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană. În acest context, este de neînţeles cum s-a ajuns, într-un sit declarat pentru specii de peşti şi vidră, la o etapă atât de înaintată a procedurii de evaluare a impactului, când proiectul trebuia respins din start, conform art. 9, alin. (1), litera b) din Metodologia aprobată prin Ordinul 135/2010. Chiar şi pe baza impactului cumulativ, proiectul MHC trebuie respins. Este de notorietate publică faptul că pe numeroase râuri nu se respectă debitul de servitute, ecosistemele acvatice fiind complet distruse de MHC-uri”, spun cei de la Cu verdele-n SUS.mhc_valea_lotrioarei

Dezbatere la sediul APM Sibiu
Ieri, 5 octombrie 2016, a avut loc la APM Sibiu întâlnirea Comisiei de Avizare Tehnică (CAT), care a dezbatut Studiul de Evaluare Adecvată depus de firma angajată de investitor. ”Acest studiu s-a dovedit a avea lacune serioase în ceea ce priveşte prezenţa unor specii de peşti şi a vidrei pe tronsonul pe care se va construi MHC-ul. De asemenea, s-a adus în vedere de către reprezentantul administratorului sitului (Consiliul Judeţean Alba) faptul că, prin varianta finală a proiectului de management a sitului natura 2000 Frumoasa, aprobată de Ministerul Mediului şi aparută în Monitorul Oficial la începutul aceastei săptămâni, microhidrocentralele sunt interzise în zonele cu speciile menţionate pentru Valea Lotrioarei. La pagina 186 spune clar: „Interzicerea construcției de microhidrocentrale cu exceptia dispozitivelor care deservesc nevoile de administrare silvica în cuprinsul sitului”. La pagina 269 se specifică că „Nu este permisă realizarea de captări, devieri de cursuri de apă, realizarea de microhidrocentrale, lucrări de regularizări de maluri dacă acestea au impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate sau dacă acestea se propun să se amplaseze în habitatele de aninișuri 91E0* sau turbării 91D0*, 8220, 7110*”. La pagina 302 se spune că „Cu privire la situl Frumoasa, conform măsurilor prevăzute în plan, se interzice realizarea de noi microhidrocentrale.”‘ Din acest motiv, Cu verdele-n SUS consideră că APM Sibiu are toate pârghiile legale necesare pentru a respinge proiectul, fără a mai aştepta alte avize şi proceduri”, mai spuncei de la Cu verdele-n SUS.

Comentariul meu

Lasă un răspuns