gunoaie vasile aaron

Primăria reamintește sibienilor persoane fizice și juridice, că trebuie să achite noua taxă de salubrizare până în 15 decembrie. Această taxă o înlocuiește pe cea plătită operatorilor de salubritate care au operat până în data de 31 octombrie 2016.

Noul sistem de salubrizare în municipiul Sibiu a fost constituit conform Legii 51/2006 privind serviciile comunitare și Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților. Taxa de salubrizare a fost instituită în baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Nivelul taxei a fost stabilit în municipiul Sibiu prin HCL 242/2016, în baza tarifelor stabilite de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco, în cadrul contractului de finanțare din fonduri structurale și în baza Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Sibiu.
Direcția Fiscală Locală a transmis prin poștă deciziile de impunere care arată suma de plată. Chiar dacă nu s-a primit această decizie, taxa de salubrizare aferentă celor două luni din acest an, noiembrie și decembrie, se va putea plăti pentru că informațiile privind suma de plată sunt disponibile în sistemul electronic de la ghișee și pe platforma de plăți electronice a Primăriei Sibiu.

Taxa poate fi achitată:
•    La ghișeele Direcției Fiscale Locale Sibiu din sediul Primăriei Sibiu din Piața Mare și cele din sediul situat pe bulevardul Victoriei
•    La ghișeele oficiilor poștale
•    Electronic, pe platforma de e-administrație de pe site-ul www.sibiu.ro
•    Prin virament bancar, în contul Primăriei Sibiu deschis la Trezoreria Sibiu – RO70TREZ57621360206XXXXX, cod fiscal 4270740, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu

Modul de calcul:
În cazul persoanelor fizice:
Pentru noiembrie – 9,23 lei  x   nr. de persoane din locuință
Pentru decembrie – 8,42 lei x nr. de persoane din locuință

În cazul persoanelor juridice:
Pentru noiembrie: cantitatea de deșeuri estimată a fi generată transformată în tone  x  372 lei / tonă
Pentru decembrie: cantitatea de deșeuri estimată a fi generată transformată în tone x 282,44 lei / tonă

Din ianuarie 2017 plata taxei trebuie efectuată lunar. Ca urmare a unei modificări aduse regulamentului local privind plata taxei de salubrizare prin HCL 389/2016, din 2017 taxa se va plăti lunar. Termenul scadent va fi data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează taxa.

Comentariul meu

Lasă un răspuns