Săptămână cu emoții pentru elevii sibieni din clasa a II-a. Susțin Evaluarea Națională

Un număr de 4330 de elevi din clasa a II-a din judeţul Sibiu, au susţinut astăzi, 10 aprilie 2017, proba scrisă la Limba română iar elevii de la şcolile cu predare în limba germană/maghiară proba scrisă la Limba maternă conform calendarului şi metodologiei de organizare şi desfășurare a acestor examene, aprobate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

În 11 aprilie elevii de clasa a II-a vor susţine proba orală de citit în Limba română respectiv în Limba maternă, în 12 aprilie se va desfăşura proba scrisă la Matematică, iar în 13 aprilie elevii de la şcolile cu predare în limba minorităţilor naţionale ( germană/maghiară ) vor avea de susţinut scris- cititul la Limba română pentru minorităţile naţionale.
Potrivit metodologiei, sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.
Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a II-a, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a IV-a și tot de 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea Națională la clasa a VI-a.
„Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ de cadrele didactice care predau în respec-tivele școli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învățământ este insuficient, președintele Comisiei de organizare și de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învățământ solicită comisiei județene nominalizarea unor cadre didactice din alte școli. Înainte de în-ceperea procesului de evaluare, președintele din centrul de evaluare are obligația de a asigura o sesi-une de instruire pentru evaluatori”conform metodologiei.
Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Cai-etului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum și alte informații referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

evaluarea nationalaEvaluarea Națională clasa a II-aEvaluarea Națională Sibiuexamen Evaluarea Națională sibiu
Comentarii (0)
Comentează