spalatorie auto

În perioada 20 – 22 iulie 2017 s-a desfăşurat, la nivel naţional, Campania privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto.

Acțiunea a urmărit, în principal, identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și determinarea acestora să încheie lucrătorilor contracte individuale de muncă, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor, creşterea gradului de conştientizare a angajaţilor şi angajatorilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă, dar și eliminarea unor riscuri profesionale specifice acestor locuri de muncă, precum: cădere la acelaşi nivel prin alunecare, expunere la temperaturi extreme, intoxicaţii, electrocutare.

Verificările s-au efectuat la 21 de operatori economici din județul Sibiu, de către echipe mixte de inspectori de muncă, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și al securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv sâmbătă, 22 iulie 2017.

În total au fost constatate 77 de neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, iar 4 din ele au fost sancționate cu amenzi contravenționale în valoare totală de 14.800 de lei. Cu 10.000 de lei a fost amendat un angajator care a primit la muncă un lucrător, fără contract individual de muncă. De asemenea, au mai fost emise sancțiuni pentru neefectuarea instruirii la angajare, periodice şi pentru lipsa registrului unic de control.

Alte deficiențe constatate de inspectorii de muncă au fost: neînregistrarea în registrul general de evidență a salariaților și/sau netransmiterea acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social; nerespectarea dispozițiilor legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; nu s-a efectuat supravegherea medicală adecvată, la angajare şi periodic, pentru toţi lucrătorii; nu s-a realizat semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă; nu se asigură de către angajator echipament individual de protecţie pentru umezeală şi zgomot, iar în unele cazuri, în care lucrătorii au avut la dispoziţie echipamentul de protecţie, nu s-a verificat de angajator utilizarea acestuia.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns