autostrada5

Autoritatea Națională de Achiziții Publice spune că în ciuda criticilor și venite din mai multe părți în legătură cu realizarea licitațiilor pentru primele tronsoane ale autostrăzii Sibiu – Pitești, nu pun în pericol acest proiect. ANAP-ul spune că modul de punctare al participanților la licitațiile pentru autostrada Sibiu – Pitești și drumul expres Craiova Pitești nu are motive de contestare.

Concluziile ANAP conform cărora punctarea participanților la cele două licitații s-a făcut eronat se aplică doar la licitațiile viitoare. Participanții nu pot invoca răspunsul dat de ANAP la această problemă, deoarece atunci când au decis să participe la licitație și să depună oferte și-au asumat procedura (chiar dacă aceasta era greșită), anunță Digi 24.
Într-un răspuns remis miercuri Digi24.ro, Autoritatea Națională de Achiziții Publice (ANAP) spune că procedura de validare a documentaților de atribuire, procedură anterioară oricărei licitații, nu a acoperit și aspectele tehnice (precum punctajul suplimentar acordat pentru lucrările de asfaltare în perioada de garanție). Astfel a existat posibilitatea strecurării unor erori, lasă să se înțeleagă ANAP.

Pentru a clarifica aceste aspecte tehnice ale licitațiilor de infrastructură, la începutul lunii iulie, ANAP a inițiat consultări pe tema celor mai bune practici cu ARACO (asociația antreprenorilor de construcții) și ARIC (asociația inginerilor consultanți), precum și cu Ministerul Dezvoltării. Au fost asimilate si bune practici în urma contractele de asistență tehnică derulate cu Banca Mondială și cu Banca Europeană de Investiții, spune ANAP.
Concluzia ANAP prezentată de Digi24.ro se aplică însă doar pentru licitațiile viitoare. Aceasta deși întrebările adresate de ARACO și ARIC către ANAP priveau situația concretă a licitațiilor pentru autostrada Sibiu – Pitești și pentru drumul expres Craiova – Pitești.
Indiferent însă de precizările ANAP, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și Curtea de Apel, entități care vor evalua plângerile firmelor nemulțumite în licitații, vor putea avea propriile opinii, diferite de cele ale ANAP. Acesta fapt ar putea îngreuna semnificativ derularea proiectelor.
Redăm integral precizările ANAP privind licitațiile menționate.
”În perioada 21 iunie – 7 iulie 2017, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, prin directia de specialitate, a avut în proces de evaluare și validare documentatiile de atribuire încărcate în SEAP de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în calitate de autoritate contractantă.
Începând cu data de 4 iulie 2017, ANAP a inițiat o serie de demersuri pentru clarificarea aspectelor specifice aferente utilizării unor factori de evaluare în procesul de atribuire a contractelor de lucrări, în sensul identificării acelora care se pretează specificiului/particularităților sectorului economic/de activitate în care se încadrează obiectul contractului și/sau practicilor pieței de profil relevante.
Motivul acestor demersuri l-a reprezentat faptul că ANAP nu analizează prevederile caietului de sarcini, MAI EXACT procesul de validare a documentațiilor de atribuire nu acoperă și aspectele de natură tehnică incidente specificului obiectului de contract.
Mai mult, la procedurile de atribuire a contractelor având obiecte similare cu cele la care se face referire în prezentul articol, a fost înregistrat un număr mare de respingeri de la publicare a documentațiilor de atribuire, ca urmare a constatării, în mod recurent, a unor neconformități/inconsistențe în justificările aduse de autoritățile contractante cu privire la relevanța, transparența modului de acordare a punctajului, posibilitatea de urmărire a modului în care se asigură avantajele obținute prin aplicarea criteriului de atribuire pe parcursul implementării contractului, precum și proporționalitatea ponderilor alocate factorilor de evaluare utilizați.
În contextul respectiv reprezentanții ANAP au considerat că este nevoie de expertiză tehnică pe marginea aspectelor ce țin de particularitățile domeniului.
Instituția noastră a organizat o sesiune de dialog și consultări cu reprezentanții asociațiilor profesionale din domeniul construcțiilor ce acoperă atât partea de elaborare a documentațiilor tehnico-economice aferente, cât și cea de execuție a lucrărilor. La această dezbatere au fost prezenți reprezentanți ai celor două asociații profesionale ARIC și respectiv ARACO dar și reprezentanți ai autorității de reglementare în domeniul tehnic de specialitate (MDRAP).
În cadrul aceleași întâlniri au fost discutate cazuri întâlnite în activitatea curentă de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire din acest domeniu, în special cele aferente contractelor de lucrări, scopul fiind identificarea unor exemple de bună practică, respectiv de practică defectuoasă în raport cu factorii de evaluare ce pot fi utilizați în cadrul “criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț” în situația atribuirii unor asemenea contracte.
Concluziile sesiunii de dialog au fost interpretate și coroborate cu bunele practici identificate în procesul de aprobare a livrabilelor rezultate din derularea contractelor de asistență tehnică pe care ANAP le are încheiate cu Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții, fiind consolidate la nivel intern, urmând a fi diseminate și aplicate la procedurile de atribuire inițiate ulterior.
În consecință, punctul de vedere formulat și transmis de către ANAP celor două asociații profesionale – ARIC și ARACO (ulterior demersurilor precizate mai sus) este în corespondență cu concluziile mai-sus menționate și poate să producă efecte doar pentru viitor.
În cazul de față, acesta nu poate fi invocat deoarece nu are caracter retroactiv pentru procedurile de achiziție aflate în desfășurare/finalizate, acestea supunându-se regulilor stabilite prin documentațiile de atribuire aferente, din moment ce nu mai există posibilitatea modificării acestora ca urmare a depunerii unor contestații.
Astfel, aceste documentații de atribuire și-au consolidat forța obligatorie, iar faptul că la procedurile de achiziție în cauză a fost depus un număr semnificativ de oferte pentru fiecare lot, presupune că operatorii economici și-au însușit condițiile stabilite prin respectivele documentații, implicit pe cele referitoare la întocmirea propunerilor tehnice și financiare precum și la modul de aplicare a prevederilor contractuale care privesc realizarea decontărilor în implementarea contractului”.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns