Programul Operational Regional

Proiectul  “Investiție inițială în cadrul firmei Oehler-Mecanica SRL prin extinderea capacității de producție”, cod MySMIS 111729, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC OEHLER MECANICA SRL și are o valoare totală de 7,967,333.95 RON, din care 4,074,685.39 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 14.06.2018 – 31.08.2020.

„Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei Oehler-Mecanica SRL prin extinderea capacității unității existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs.

Obiectivele specifice ale proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

  • Extinderea capacității unității existente, prin creșterea volumului unui produs aferent domeniului de activitate vizat de investitie conform codului CAEN 2830, Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
  • Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului pe perioada de durabilitate a proiectului dar si  Creşterea eficienţei energetice prin retehnologizarea fluxului tehnologic şi achiziţionarea de instalaţii care folosesc surse de energie regenerabile dar si corpuri de iluminat stradal cu tehnologie led
  • Dezvoltarea resurselor umane,  prin angajarea unei persoane care aparţine unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilităţi;  

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Date de contact beneficiar:

(Sat Mârșa, Oraș Avrig, str. Uzinei, nr. 1, județul Sibiu, 0745573916 E-Mail: halmen@oehlermecanica.ro )

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[better-wp-embedder width=”100%” height=”800px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”229444″ /]

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns