fdgr răspunde întrebărilor psd sibiu: este o înşiruire de insinuări calomnioase!

Scrisoarea deschisă a Organizaţiei Judeţene Sibiu a PSD, trimisă jurnaliștilor sibieni, se înscrie în linia atacurilor denigratoare ale PSD la adresa preşedintelui ţării şi a Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), consideră FDGR.

Iată comunicatul de presă al FDGR:
Întrucât cetăţenii au dreptul să cunoască adevărul, răspundem la întrebările care privesc în mod direct FDGR. Nu răspundem în numele preşedintelui ţării. De la început trebuie precizat că, nu există nici o legătură ideologică între Grupul Etnic German din România (GEG, 1940-1944) şi Forumul Democrat al Germanilor din România, înfiinţat în 1990. FDGR este o organizaţie democratică, constituită în conformitate cu legile statului român, recunoscută ca o organizație de utilitate publică și care a respins și va respinge orice ideologie de extremă dreaptă.
Necesitatea stabilirii calităţii de succesor în drepturi al FDGR faţă de GEG a apărut în contextul legislaţiei cu caracter reparatoriu din România care a oferit posibilitatea restituirii bunurilor imobile trecute, prin constrângere, în proprietatea statului în timpul regimurilor dictatoriale şi/sau totalitare. Din bunurile imobiliare care au aparținut comunităţii germane înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial unele au ajuns, în condiţii de dictatură, în posesia GEG care a fost constituit prin Hotărâre a Consiliului de Miniștri al statului național legionar în noiembrie 1940 și nu de către minoritatea germană. Această organizaţie nu a avut la înființarea ei nici un imobil, iar imobilele care au ajuns în proprietatea sa au fost obținute prin constrângerea comunităților bisericești. Imobilele au fost considerate însă și în continuare ca aparținând comunității germane, în integralitatea sa. În acest sens, FDG Sibiu, pentru a redobândi dreptul de proprietate asupra unui imobil din Piața Mică 11 care a aparţinut minorităţii germane, a solicitat recunoaşterea ca succesor în drepturi al GEG.
Faptul că, GEG a fost o organizaţie aliată cu regimul hitlerist, este bine cunoscut şi nu încearcă nimeni să îl nege sau să îl tăinuiască. Perfidia atacurilor PSD la adresa FGDR constă în faptul că insinuează existența unei continuități între ideologia GEG şi cea a FDGR. Nu ne îndoim de faptul că propagandiștii PSD cunosc diferența între termenii juridici “succesor în drepturi” și “continuator”. Aceste explicaţii nu le dăm pentru ei, ci pentru publicul larg, pe care dânşii îl induc în eroare, sugerând că FDGR ar avea vreo legătură cu nazismul.
La fel de falsă este ideea sugerată de propagandiștii PSD că FDGR ar fi obținut un număr însemnat de imobile în calitatea sa de succesor în drepturi față de GEG. În Sibiu a fost retrocedat,
pe această bază, un singur imobil, a cărui destinaţie a rămas aceeaşi ca înainte de retrocedare, aceea de muzeu. Nu a intrat în patrimoniul FDGR nici o şcoală şi nici o grădiniţă retrocedată.
Neadevărată este de asemenea afirmaţia indusă de scrisoarea deschisă PSD că, imobilul în care FDGR îşi are sediul ar fi aparţinut GEG – dovadă este extrasul de carte funciară.
Între FDGR şi Biserica Evanghelică nu există o relaţie instituţională. Membrii comunităţii germane aparţin mai multor confesiuni şi sunt liberi să-şi exprime convingerea politică şi să-şi exercite
credinţa, fără nici o constrângere. Dacă însă un enoriaş al Bisericii Evanghelice, fie el preot sau nu, a protestat împotriva politicii PSD de slăbire a statului de drept, îl asigurăm de toată
susţinerea FDGR şi-l îndemnăm să procedeze astfel şi pe viitor. În finalul scrisorii propagandiștii PSD susțin că, nu fac acuzaţii. De fapt, întregul text este o înşiruire de insinuări calomnioase. Suntem însă convinşi de faptul că, publicul sibian (care conform PSD “așteaptă răspuns de 11 ani”) poate face distincţia între adevăr şi fals şi sperăm că şi aceste rânduri aduc o contribuţie în acest sens. Later edit: Salutăm scuzele publice ale președintelui PSD, Liviu Dragnea, față de denigrările FDGR din partea unor membri PSD și nutrim speranța că acest tip de acțiuni necompatibile cu un partid european, va dispărea în totalitate.

Ultima oră

Comentariul meu