perioada suspendării permisului șoferilor care contestă acțiunea nu mai poate fi mărită
foto: arhivă

Șoferii care contestă în instantă procesul verbal de contravenție nu vor mai fi în pericol să primească majorarea perioadei de suspendare a dreptului de conducere.

Trei liberali și un deputat PMP au depus la Senat un proiect care propune ca perioadă suspendării permisului de conducere să nu poată fi majorată pentru șoferii care contestă procesul-verbal de contravenție, până la epuizarea căilor de atac.
Proiect de lege, inițiat de deputații PNL, Florin Roman, Ioan Bălan, Laurențiu Leoreanu și deputatul PMP Petru Movilă, vizează completarea Ordonanței Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Astfel, inițiativa propune introducerea a două alineate la articolul 103:
„(8) Pentru situațiile în care titularul dreptului de a conduce, contestă procesul-verbal de contravenție, la instanța competentă, nu se poate majora perioada de suspendare a dreptului de a conduce, până la epuizarea tuturor căilor de arac, ordinare și extraordinare, fiind o excepție de regulile instituite prin normeleze cuprinse de art. 103 alin. (7).
(9) Obligația de a preda permisul de conducere curge de la data comunicării de către Serviciul Rutier Județean, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, obligație care va fi îndeplinită de către acesta, din momentul în care intră în posesia Hotărârii Judecătorești, ultimă pronunțată, care confirmă menținerea duratei de suspendare a dreptului de a conduce, conform procesului-verbal de contravenție contestat”, potrivit proiectului de lege.
În forma în vigoare a Ordonanței Guvernului, alineatul (7) al articolului 103 prevede că neprezentarea nejustificată a contravenientului în termenul de cinci zile de la primirea înștiințări scrise, pentru a preda permisul de conducere, „atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b)”.
Conform alineatului (1) al OG în vigoare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce este dispusă pe: „a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare; b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce”.
Inițiatorii susțin, în expunerea de motive, că proiectul este justificat de „încălcarea dreptului la apărare în modul de comunicare de către Serviciile Rutiere, din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție, a înștiințărilor privind majorarea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, reglementată la acest moment, ca procedură, de art. 103, respectiv 104 din OUG 194/2002”.
„Situațiile pe care le avem în vedere sunt legate de exercitarea dreptului la apărare reglementat prin dispozițiile art. 24 din Constituția României și liberul acces la justiție, reglementat prin art. 21 din Constituția României. Astfel, în situația în care titularul dreptului de a conduce, contestă procesul-verbal de contravenție, prin care s-a suspendat dreptul de a conduce, se instituie prin OUG 195/2002, un regim discriminatoriu față de alte tipuri de procese civile în care orice obligație procedurală curge de la data la care se comunică Hotărârea Judecătorească, respectiv de la data la care se epuizează toate căile de atac cu privire la aceasta”, argumentează inițiatorii, în expunerea de motive.
Parlamentarii Opoziției susțin că reglementările din cuprinsul Ordonanței Guvernului privind circulația pe drumurile publice conțin „criterii subiective de apreciere a datei la care titularul dreptului de a conduce trebuie să-și predea permisul, în raport cu rezultatul judiciar nefavorabil obținut”.
De asemenea, aleșii mai arată că „în procedura civilă actuală, care guvernează acest tip de litigii, procedura de citare și comunicare stabilește foarte clar data la care justițiabilul are cunoștină de un act de procedură civilă și facem referire în acest sens la dispozițiile art. 163, 164, 165 Cod de procedură civilă”.
Astfel, în opinia inițiatorilor, modificarea propusă are în vedere și sancțiunea de care este pasibil titularul dreptului de a conduce, din perspectiva normelor cuprinse la art. 335 Cod penal – Conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
„În vederea respectării normelor constituționale, privind dreptul în situația contestării procesului-verbal de contravenție, prin care I s-a suspendat acest drept, să nu fie expus sancțiunii de majorare a duratei de suspendare, pentru nepredarea permisului, care în prezent se calculează de la data afișării rezultatului judiciar pe portalul instanțelor de judecată. Propunerea noastră, în consonanță cu normele constituționale, anterior amintite, este ca acest termen să curgă de la data epuizării tuturor căilor de atac de la care curge obligația Serviciilor Rutiere Județene, din raza teritorială a domiciliului titularului dreptului de a conduce, de a le comunica conducătorilor auto, ca în termen de 10 zile să predea permisul, cu menținerea duratei de suspendare, constată inițial prin procesul-verbal de contravenție, neschimbat prin Sentința Civilă, pronunțată de către ultima instanță de judecată”, conchis inițiatorii, în expunerea de motive.
Proiectul a fost înregistrat la Senat, prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaților.

Ultima oră

Comentariul meu