Locuitorii din Cartierul Arhitecților au trimis o listă de investiții către primărie pentru a fi incluse în proiectul de buget pe 2019

Reprezentanții locuitorilor Cartierului Arhitecților, prin Asociația pentru Dezvoltarea cartierului continuă să lupte pentru îmbunătățirea calității vieții celor care au cumpărat apartamente în zonă. Aceștia au întocmit o listă cu investițiile necesare pentru a se atinge acest obiectiv, în speranța că reprezentanții Primăriei Cisnădie vor ține cont de ele la întocmirea bugetului pentru 2019:

Modernizarea DJ 106C, pe segmentul Cartierului Arhitecților
Dat fiind că Primăria Sibiu a demarat deja proiectul de refacere a zonei Cireșica (stadiu DALI + PT + DE), ceea ce va conduce la o lărgire a Căii Cisnădiei la 3-4 benzi la intrarea în Municipiul Sibiu, iar Consiliul Județean și-a exprimat disponibilitatea de a finanța/ co-finanța proiectul de lărgire a DJ 106C pe segmentul Cartierului Arhitecților, considerăm că Primăria Cisnădie beneficiază de condiții extraordinar de favorabile pentru a duce la îndeplinire modernizarea drumului principal în Cartierul Arhitecților. În acest context, solicităm:

Preluarea acestui segment de drum în administrarea Orașului Cisnădie, pentru a permite lărgirea acestuia la 4 benzi (prin utilizarea zonelor de șanț și a acostamentelor), introducerea iluminatului public, realizarea de treceri de pietoni etc;
Încheierea unui parteneriat cu Consiliul Județean, care și-a exprimat interesul și disponibilitatea de a co-finanța acestă modernizare, precum și cu Primăria Sibiu spre o dezvoltare unitară a lărgirii DJ 106C;

Stabilirea unor coordonate ale lucrărilor de intervenție și modernizare, prin consultarea și participarea activă a locuitorilor cartierului (4 benzi, treceri de pietoni, benzi viraj stânga, iluminat public etc.);

Demararea licitației pentru fazele DALI + PT + DE în prima jumătate a anului 2019;
Executarea pistei de biciclete pe segmentul Cartierului Arhitecților numai după integrarea acesteia în planul de lărgire și modernizare a actualului drum județean, chiar dacă aceasta ar însemna amânarea proiectului. Considerăm că investirea banului public în pista de biciclete anterior lărgirii drumului județean în justă corespondență cu realitatea creată prin dezvoltările imobiliare poate fi excesivă și necorelată cu nevoile reale ale locuitorilor.

Stoparea PUZ-urilor de locuințe colective (blocuri)
Solicităm ca, prin soluții legale, să fie sistată/ amânată aprobarea de noi PUZ-uri de locuințe colective (blocuri) în Cartierul Arhitecților și zona Casa de Apă – Aerodrom Măgura până la viabilizarea concretă și eficientă a Cartierului Arhitecților cu: instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școală primară și gimnazială), infrastructură rutieră, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, transport public în comun etc.

Nu negăm dreptul la proprietate privată și nici dreptul dezvoltatorilor imobiliari de a investi în domeniul imobiliar, contribuind prin aceasta la dezvoltarea urbei, însă deja-existentul cartier necesită luarea de urgență a măsurilor necesare pentru ameliorarea condițiilor de trai.

Dezvoltarea infrastructurii, fie ea rutieră ori educațională, este imperativă în contextul existenței atâtor mii de locuințe (estimare 4500 locuințe conform datelor INS, Cadastru etc., în timp ce vatra veche a Cisnădiei și Cisnădioara împreună au circa 6000 de locuințe) pentru care se plătesc anual impozite.

Vă reamintim că deja trăiesc aici în jur de 4 000 de familii, adică circa 10 000 de oameni (indiferent de domiciliul indicat în cărțile de identitate) care sunt vădit nemulțumiți de administrația locală dezinteresată de nevoile lor actuale. Creșterea populației prin efectul aprobării de noi dezvoltări imobiliare nu va face decât să contribuie la creșterea numărului de cetățeni nemulțumiți.

Amintim că Primăria Cisnădie va supune aprobării în curând, crearea unui noi cartier cu blocuri, în zona Casa de Apă – Aerodromul Măgura.

Revizuirea documentației PUG
Solicităm demararea de urgență a procedurilor de revizuire a documentației PUG, indiferent de faptul că nu este atinsă perioada maximă la care aceasta trebuie actualizată, având în vedere neconcordanțe existente între legislația care stabilește indicatorii de ocupare/ utilizare a terenului (POT, CUT) și PUG-ul aflat în vigoare.

La actualizarea PUG solicităm inclusiv respectarea prevederilor legale pentru numărul de metri pătrați de spațiu verde public / persoană indicați prin lege, cu localizare în zonele locuite, unde este în fapt cea mai mare nevoie.

Demarare realizare creșă, grădiniță, școală
În condițiile existenței a mii de familii cu copii în cartier solicităm inițierea demersurilor pentru soluționarea problemei lipsei unităților de învățământ în cartier. În concret, solicităm administrației publice locale să achiziționeze/ preia în domeniul public, în cursul anului 2019, un teren care să permită construirea unei creșe, a unei grădinițe și a unei școli generale în zona actuală a Cartierului Arhitecților (nu lângă Ferma Seviș sau în alte locații mai îndepărtate) prin orice modalitate permisă de lege. Ulterior anului 2019 este necesară construirea acestor unități de învățământ.

Spații verzi publice
Similar punctului anterior, constatând că lipsesc cu desăvârșire spațiile publice verzi și de recreere în interiorul Cartierului, solicităm administrației locale să identifice locurile prevăzute în documentațiile de urbanism drept spații verzi și să obțină pe orice cale legală terenurile respective, având în vedere că legea nu permite schimbarea de destinație în aceste cazuri, drept pentru care ele nu pot fi utilizate în niciun alt scop. Cu alte cuvinte, actualii proprietari sunt ținuți prin lege și documentațiile de urbanism să nu construiască niciun fel de imobil. Neavând valoare comercială, aceste terenuri ar putea fi obținute facil, fie prin schimb, fie prin vânzare-cumpărare, la un preț mai redus decât cel al terenurilor pe care pot fi ridicate construcții, ori prin orice alte mijloace legale.

În acest sens, solicităm crearea spațiilor publice verzi prevăzute în documentațiile urbanistice, până la finalul anului 2019.

Participarea activă la constituirea Zonei Metropolitane Sibiu
Considerăm că proiectul Zonei Metropolitane este unul de maximă importanță pentru toate unitățile administrativ-teritoriale implicate (municipiu, oraș, comune). Cunoaștem faptul că invitația inițială a fost lansată, că a existat o primă discuție, precum și că a fost transmis draftul de asociere, dinspre Primăria Sibiu către celelalte unități administrativ-teritoriale care au răspuns pozitiv invitației. Ne este cunoscut și că, ulterior acestui moment, discuțiile au stagnat, Primăria Sibiu nemaiavând feedback privitor la proiectul trimis. Cunoaștem și recentele solicitări publice ale primarului comunei Șelimbăr, precum și ale primarului comunei Sadu – președintele filialei județene Sibiu a Asociației Comunelor din România referitoare la reluarea dialogului.

Din toate informațiile pe care le avem – din spațiul public și pe calea răspunsurilor la adresele primite – este evidentă existența unui blocaj între administrația Municipiului Sibiu și cea a Orașului Cisnădie. Deoarece Primăria Sibiu poate realiza Zona Metropolitană fără Orașul Cisnădie, dar împreună cu celelalte localități interesate, credem că este de maximă importanță ca Primăria Cisnădie să nu mai aștepte invitații speciale (inutil, de altfel, deoarece deja s-a produs acest moment) și să se implice activ și cooperant în reluarea dialogului și concretizarea proiectului.

Amintim că Asociația pentru Dezvoltarea Cartierului Arhitecților a făcut un apel la Primarul Orașului Cisnădie pentru a se implica activ în procesul constituirii Zonei Metropolitane Sibiu, având în vedere informațiile din spațiul public care par să confirme dezinteresul acestuia pentru proiect.

Înrolarea în Sistemul Național Electronic de Plăți Online – ghiseul.ro
Plata impozitelor și a taxelor este esențial a putea fi realizată prin sistemul ghișeul.ro, platformă care nu doar facilitează efectuarea plăților fără comisioane bancare, ci oferă și informații privind cuantumul obligațiilor.

Conform numeroaselor răspunsuri la sesizările cetățenilor, acest sistem este în curs de implementare de mai bine de doi ani. Este momentul ca acest demers să fie dus la îndeplinire, în condițiile în care toate municipiile și orașele, precum și o bună parte a comunelor din județ s-au înrolat deja. Administrația orașului european Cisnădie nu a reușit să implementeze până în prezent un demers simplu care ar ușura achitarea de către cetățeni a obligațiilor fiscale locale.

asociatia pentru dezvoltarea cartierului arhitectilorCartierul Arhitectilorinvestitii cartierul arhitectilor
Comentarii (0)
Comentează