Guvernul a publicat în sfârșit proiectul de buget – Se mizează pe o creștere economică

390

România ar urma să aibă un deficit de 34,8 miliarde lei în 2019 cu o creștere economică de 5,5 procente. Cel puțin așa reiese din proiectul de buget anunțat joi seară de Guvernul României.

Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 164,727 miliarde lei și cheltuieli de 254,115 miliarde lei credite de angajament și 199,584 miliarde lei lei credite bugetare, cu un deficit de 34,856 miliarde lei.
PIB estimat este de 1.022 miliarde lei, o inflație medie anuală de 2,8% și o creștere economică de 5,5%.
Veniturile bugetului general consolidat sunt de 341,5 miliarde lei (33,4% din PIB) iar cheltuielile de 367,6 miliarde lei (35,95% din PIB), cu un deficit de 26,1 miliarde lei (2,55% din PIB).
Numărul șomerilor este estimat la 287.000 de persoane, iar câștigul salarial mediu net lunar 3.085 lei.
Ținta de deficit bugetar cash pe anul 2019 este estimată la 2,55% din PIB, iar deficitul ESA la 2,57% din PIB, anul 2019 fiind primul an în care începe ajustarea deficitului bugetar, respectiv o ajustare de 0,39 puncte procentuale în termeni ESA fața de anul 2018 , care va continua pe orizontul 2020-2022, urmând ca acesta să ajungă în anul 2022 la 1,8 % din PIB, respectiv o ajustare de 0,77 puncte procentuale față de anul 2019.
Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pe orizontul de referință se va situa sub 40,0% din PIB, România înregistrând în anul 2017 un procent al datoriei publice de 35,2%, în scădere față de anul 2016 cu 2,1 puncte procentuale.
În anul 2019 cheltuielile destinate investițiilor însumează 47,2 miliarde lei, reprezentând aproximativ 4,62% în PIB.
Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice sunt estimate la 13,5 miliarde lei și au o pondere în PIB de 1,3%.
În bugetul asigurărilor sociale de stat, viramentele către Pilonul II sunt de 8,6 miliarde de lei.
Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creștere cu 1,8 miliarde lei față de cele efectuate în anul 2018; din această creștere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
Cheltuielile de personal sunt în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referință se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB.

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Spune ce crezi