Spitalele din județul Sibiu, la control – Câți pacienți au luat infecții în ultimii doi ani

807

Supravegherea infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM) în unităţile sanitare reprezintă o preocupare constantă a Controlului în Sănătate Publică din județul Sibiu. De aceea, toate unităţile sanitare sunt încadrate cu personal de specialitate, medici și asistenţi medicali, care au elaborat documente şi proceduri în prezent conforme celor din actul normativ.

Sunt imperative controalele în toate spitalele din județ, astfel că DSP (Direcția de Sănătate Publică) a redat evaluarea activităţii prin autocontrolul realizat de unităţile sanitare pentru perioada 2016-2018:
1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
În 2016 au fost programate și efectuate :
– 51 de probe privind controlul microbiologic al personalului
– 1844 probe privind controlul microbiologic al mediului spitalicesc
– 385 de probe de control al sterilităţii
– 117 probe ale apei sterile
– 207 probe de control al sterilizării
În anul 2017 au fost efectuate :
– 11 probe privind controlul microbiologic al personalului
– 1330 probe de aeromicrofloră
– 730 probe de pe suprafeţe
– 384 probe de sterilităţi
– 147 probe de apă sterilă, 1975 probe de control al sterilizării
În anul 2018 au fost efectuate :
– 12 probe privind controlul microbiologic al personalului,
– 742 probe de aeromicrofloră, 249 probe de suprafețe,
– 128 probe apă sterilă,
– 1362 probe de control al sterilizării
SCJU Sibiu
– în 2016 raportează un nr. de 292 IAAM la un nr total de 36975 pacienţi externaţi, ceea ce reprezintă 0,79%, din care majoritate fiind infecţii postoperatorii, urinare, etc.
– În 2017 la un nr. de 36500 pacienţi externaţi a fost raportat un nr de 394 adică
1,8% , ponderea fiind asemănătoare anului precedent.
– în anul 2018 la un nr. total de 39172 pacienti sunt 422 IAAM depistate, rezultând o incidenţă de 1,08%.

2. Spitalul Municipal Mediaş
În anul 2016 au fost efectuate :
– 280 probe de aeromicrofloră
– 816 probe de pe suprafeţe
– 120 probe privind controlul microbiologic al personalului
– 450 probe privind sterilităţile
Acelaşi număr de probe a fost prelevat şi în anul 2017.
În anul 2018 au fost prelevate :
– 240 probe aeromicrofloră
– 585 probe de pe suprafeţe
– 90 probe de pe tegumente
– 324 probe de control al sterilizării
Spitalul Municipal Mediaş a raportat :
– în anul 2016 45 cazuri de IAAM ; majoritatea au fost infecţii digestive din secţia Medicină Internă şi de infecţii de plagă chirurgicală de pe secţia Chirurgie generală. – în anul 2017 au fost raportate 73 cazuri, majoritatea în secţia de Boli Infecţioase, urmată de Chirurgie generală şi Obstetrică Ginecologie.
– în anul 2018 la un număr total 10386 de pacienţi externaţi au fost raportate 62 de cazuri IAAM reprezentând o incidenţă de 0,57%.

3. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
S-au desfăşurat un nr de :
– 32 de actiuni în 2016, cu 703 probe
– 24 de acţiuni în 2017, recoltând total 1548 probe
– în 2018 au fost recoltate 1603 probe în 26 acţiuni
Spitalul de Pediatrie a raportat :
– în 2016 – 35 de cazuri
– în 2017 – 90 de cazuri
– la finalul anului 2018 la un număr de 8681 de pacienţi externaţi au fost declarate 51 de IAAM reprezentând o incidenţă de 0,59 % ;
Dupa etiologie cele mai multe cazuri au fost infecții cu rotavirus, virus rujeolic, adenovirus, alte etiologii virale și infecții bacteriene (Klebsiella, Pseudomonas, Stafilococ).

4. Spitalul de Psihiatrie Sibiu
Controlul se desfășoară cu o frecvență trimestrială, recoltându-se un nr de probe între 23 si 50 la fiecare sesiune de autocontrol.
Spitalul de Psihiatrie a raportat :
-21 de cazuri în 2016
– 28 cazuri în 2017
– la finalul anului 2018 26 cazuri IAAM la 4842 externaţi adică o incidenţă de 0,53%.
Majoritatea sunt infecţii de tract urinar şi respiratorii, în special în secţiile de Gerontopsihiatrie şi în secţia de pacienţi azilaţi.

5. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Controlul se efectuează :
– lunar în secţiile Pneumologie I si II, Compartimentele de Pneumologie Copii şi Endoscopie Bronşică, la Blocul Alimentar , Laboratorul Analize Medicale
– trimestrial în Spălătorie
– anual în Farmacie
La fiecare acţiune se recoltează un nr de 52-56 probe de pe suprafeţe , 8-10 probe de pe tegumente şi 20-25 probe de aeromicrofloră.
Trimestrial se recoltează probe din alimente si semestrial din apă potabilă.

Spitalul de Pneumoftiziologie a raportat :
– 0 IAAM în 2016,
– 18 cazuri în 2017 ceea ce reprezintă un procent de 0, 59%
– în 2018 la 3118 pacienţi externaţi au fost diagnosticate 15 cazuri adică o incidenţă de 0,47%.

6. Spitalul Orăşenesc Cisnădie
Se recoltează lunar 10-11 probe de aeromicrofloră, 33-37 probe de pe suprafeţe,
4-5 probe de pe tegumente, 12-14 probe de sterilităţi şi trimestrial 6-7 probe de pe lenjerie.
Spitalul Orăşenesc Cisnădie a raportat :
– în 2016 3 cazuri de IAAM din secţia Medicină Internă,
– 5 cazuri în 2017, din secţia Pediatrie,
– în 2018 la un număr de 2063 pacienţi a depistat 1 IAAM , incidenţă de 0,05%

7. Spitalul Orăşenesc Agnita
Se efectueză controlul bacteriologic al suprafețelor şi al inventarului moale, recoltând câte 20 probe trimestrial, controlul aeromicroflorei 5 probe semestrial, controlul sterilităţii şi sterilizării 10 probe trimestrial, apă sterilă 2 probe semestrial, controlul personalului 2 probe tegumente trimestrial şi 2 probe exudat faringian semestrial.
A externat 2468 pacienţi în 2016, 2568 în 2017 şi 2715 pacienţi în 2018.
NU a diagnosticat nici o IAAM în intervalul de referinţă 2016-2018.

8. Spitalul Polisano
– în anul 2016 au fost efectuate 65 de acțiuni de control în care au fost recoltate un nr de 1664 de probe.
– În anul 2017 un total de probe recoltate -1852
– în anul 2018 au fost recoltate un nr de 1521 probe

Spitalul Polisano a raportat :
– în anul 2016 33 cazuri IAAM, ceea ce reprezintă 0,28% din totalul de pacienţi externaţi, majoritatea fiind infecţii respiratorii, urmate de infecţii de plagă chirurgicală şi infecţii urinare.
– în anul 2017 au fost raportate 24 cazuri din totalul de 10909 pacienţi externaţi adică 0,22% şi aceeaşi pondere ca în anul anterior. .
– la finalul anului 2018 au fost raportate 7 IAAM adică o incidenţă de 0,06 % din totalul de 10574 pacienţi externaţi.

În perioada analizată inspectorii sanitari au efectuat în spitale un număr de:
– 171 inspecţii pentru controlul infecţiilor asociate actului medical
– 41de controale integrale în spitale
– 846 de controale în secţii cu diferite profiluri, unități de transfuzii, unități de transplant, deșeuri medicale, cu aplicarea unui număr de 140 sancțiuni contravenționale constând în 104 avertismente și 36 amenzi în valoare totală de 30.800 lei.
– au fost recoltate de către inspectorii sanitari un număr de 126 probe de sanitaţie care toate au fost conforme,

Probele cu rezultate pozitive au fost evaluate individual, au fost raportate DSP jud. Sibiu și ulterior centralizat Ministerului Sănătății şi au fost dispuse măsuri de remediere specifice fiecărei tip de probă în parte.
Toate rezultatele acţiunilor de autocontrol și de control efectuate de catre SPIAAM și reprezentanții Serviciului Control în Sănătate Publică județean privitor la :
– nr de probe recoltate pe categorii
– nr probe pozitive
– nr acţiuni intreprinse sau dispuse
au fost comunicate întregului personal pentru fiecare situaţie în parte în vederea evitării repetării lor.
IAAM reprezintă permanent, urmarea multiplelor implicaţii pe care le generează, o preocupare continuă pentru Serviciul de Control în Sănătate Publică de la nivelul DSP jud.Sibiu, care este implicat în monitorizarea şi supravegherea acestora.
Serviciul de Control în Sănătate Publică a cerut constant respectarea măsurilor minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea IAAM aşa cum sunt ele prevăzute in Anexa 4 a OMS 1101/ 2016, atrăgând atenţia că nerespectarea acestora conduce la sancţionarea vinovaţilor.
La nivelul SPIAAM din unităţile sanitare, Controlul în Sănătate Publică a verificat şi analizat permanent procedurile fiecărui spital in parte si a solicitat elaborarea de proceduri specifice centrate particular pe activitatea lor, adaptate modificărilor legislative şi situaţiei epidemiologice .
Au fost de asemenea monitorizate rezultatele obţinute prin autocontrol, corecta prelucrare a lor şi redactarea de informaţii relevante care să fie adresate echipei manageriale a unităţii şi personalului medico-sanitar.
Trebuie avut în vedere faptul că toate aceste date sunt suportul cererilor financiare pentru realizarea planului de aprovizionare.
Analizând aceste date am constatat că începând din anul 2016, odată cu intensificarea controalelor efectuate privitor la aplicarea actelor normative, actualizarea procedurilor și aplicarea acestora, urmarea sprijinului acordat tuturor unităților sanitare cu paturi din județul Sibiu în orice situație apărută, s-a realizat o depistare activă și o asumare a responsabilității fiecărei unități sanitare cu paturi din Județul Sibiu în raportare.
Ca rezultat, s-a evidențiat în 2017 o creştere a numărului IAAM şi o oarecare tendinţă de stabilizare numerică în 2018.
Datele statistice din spitale arată firesc faptul că numărul IAAM este dependent de numărul de paturi, de profilul de activitate pe secţii și de structura unității sanitare. Fiecare spital deține o hartă a riscului proprie.

Controlul IAAM presupune următoarele aspecte:
– este o activitate complexă cu implicarea mai multor categorii socio–profesionale, trebuie să se adreseze în mare măsură atât pacienţilor cât şi aparţinătorilor acestora și necesită mai multe intervenţii.
– sunt necesare informaţii corecte privind modul de respectare a normelor generale igienico-sanitare
– este necesară evaluarea corectă a situaţiei epidemiologice în unitate la momentul critic (ex–cresterea semnificativă a numărului infecţiilor virale, apariţia într-o secţie a unei situaţii speciale privind numărul mare de pacienţi, apariția semnalelor pe harta de risc etc),
– este necesară integrarea caracteristicilor privind anumite secţii (ex. ATI, neonatologie, chirurgie, etc)
– unităţile sanitare trebuie să pună la dispoziţia personalului materiale şi echipamente, să furnizeze materiale informative de calitate şi adaptate momentului şi situaţiei epidemiologice avute în vedere.
– necesitatea instruirii periodice a personalulului
– este necesar un autocontrolul adecvat
-arată eficiența controalelor planificate, integrate și încrucișate pe spitale ale Serviciului Control în Sănătate Publică
– subraportarea IAAM reprezintă un fenomen în România
– există teama privind cultura blamării care împiedică focalizarea pe cauzele reale ale erorilor și pe modalitățile adecvate de prevenire și nu face decât să îngreuneze obținerea obiectivelor dorite.
– motivele pentru care IAAM nu sunt, în multe cazuri, raportate, sunt diverse, însă teama de sancțiuni și dezinteresul apar ca principale cauze.
– nivelul raportat al infecţiilor spitaliceşti din România este încă în jurul valorii de 1,4%, în vreme ce în Germania este de cca.8%, adică mult mai mare.

Analiza spitalelor până la finele lunii aprilie
Până la finele lunii aprilie 2019 în fiecare spital se va analiza şi stabili ce circulaţie de germeni există şi care este legătura cu nivelul IAAM.
În urma raportărilor, Ministerul Sănătăţii va face o evaluare a unităţilor sanitare, inclusiv a spitalelor de pneumoftiziologie şi se va elabora o strategie naţională pentru antibiotice şi IAAM.
În perioada imediat următoare, pe baza propunerilor fiecărui DSP, se va actualiza ord MS nr 961/2916
Locul judeţului Sibiu, constant printre primele din ţară privind nivelul IAAM, este datorat activităţilor şi acţiunilor menţionate anterior şi este şi consecinţa faptului că spitalele sunt vechi, de regulă multipavilionare, cu unele circuite defalcate orar.

Construirea unui noi spital ar diminua infecțiile de acest gen
Toate acestea susţin construirea unui nou spital, care ar minimiza sau anula anumite riscuri, ar schimba radical hărţile de risc şi ar creşte calitatea actului medical şi siguranţa pacientului.
În viitor activitatea Serviciului nostru va viza:
– actualizarea în dinamică a hărţilor riscurilor
– respectarea şi aplicarea procedurilor
– veerificarea dotării cu biocide conforme
– respectarea termenelor, calitatea şi acurateţea raportărilor
– asigurarea calităţii actului medical şi a siguranţei pacientului
– respectarea cerinţelor specifice din fişa postului
– exercitarea controlului intern managerial
Vom veni în spijinul unităţilor sanitare în vederea rezolvării operative a oricărei probleme de sănătate publică apărute.

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Alte subiecte de interes
Lasă un răspuns

Adresa ta nu va fi publicată

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.