Manifestul Alianței 2020 USR PLUS pentru Europa viitorului

0 1.069

Duminică, 26 mai, suntem chemați să ne alegem reprezentanții în Parlamentul European. Miza însă este mult mai importantă. Pe 26 mai vom alege felul în care va arăta viitorul Europei și care va fi locul României în UE.


În aceste alegeri se confruntă două viziuni despre viitorul Uniunii Europene: una care vrea întărirea Uniunii și alta care dorește slăbirea ei și întoarcerea în trecut.

Noi, Alianța 2020 USR PLUS, credem într-o Europă renăscută și puternică, într-o Europă a tuturor cetățenilor ei, într-o Europă a  prosperității și echității, într-o Europă a democrației, libertății și a statului de drept.

Facem apel către toate forțele pro-europene pentru definirea unei viziuni comune despre Europa viitorului, despre Europa noastră:

 • O singură Uniune, de la est la vest
 • O Uniune Europeană a tuturor cetățenilor săi
 • O Europă a inovării, competitivă la nivel global
 • O Europă care își protejează cetățenii 

Pentru a avea succes, această nouă viziune trebuie înfăptuită de o nouă generație de oameni politici, care să își asume acest viitor, așa cum fondatorii Uniunii și-au asumat proiectul european, care să confrunte slăbiciunile Uniunii, care să înțeleagă oportunitățile viitorului și să le pună în practică.

O singură Uniune, de la est la vest 

Pentru ca Uniunea Europeană să fie puternică, ea trebuie să devină nu doar proiectul păcii după Al Doilea Război Mondial ci, în aceeași măsură,  proiectul unificării Europei după Războiul Rece. Uniunea Europeană a fost creată ca un proiect al prosperității, păcii și solidarității al țărilor Europei occidentale. UE a crescut din nevoile Vestului. Din cauza izolării în spatele Cortinei de Fier, țările europene din centrul și estul continentului s-au putut alătura acestui proiect abia zeci de ani mai târziu, mult prea târziu pentru a avea o contribuție semnificativă la definirea lui.

Reîntregirea Europei printr-un proces real și profund de integrare a țărilor central și est-europene trebuie să rămână un element cheie al Europei viitorului.  Altfel, această lipsă de armonizare între est și vest, între statele membre „noi” și statele membre „vechi” va continua să provoace tensiuni ce șubrezesc progresul proiectului european în ansamblul său.

De aceea, noi, Alianța 2020 USR PLUS:

 • Milităm pentru o singură Uniune, fără cercuri concentrice sau viteze diferite de integrare și ne pronunțăm ferm împotriva oricărei încercări de a crea falii între statele membre.
 • Susținem întărirea unității statelor membre în jurul valorilor europene comune: libertate, democrație, egalitate, demnitate umană, respectarea statului de drept și respectarea drepturilor omului.
 • Rezistăm oricărei tentații de creare a unei Uniuni Europene à la carte, în care fiecare stat membru alege ce vrea, ca mod de organizare a UE. Orice model de integrare și regrupare a unor state membre care vor să avanseze mai rapid în anumite domenii poate să fie o formă de inițiere și consolidare de etapă, benefică pentru proiectul european cu condiția asigurării accesului deschis și sprijinului pentru cei care vor să se alăture acestui proces pe parcurs.
 • Susținem o Uniune Europeană care să poată oferi în mod echitabil, pentru toți cetățenii ei, bunăstarea și calitatea vieții pe care aceștia le așteaptă.
 • Propunem consolidarea investițiilor europene în convergența reală a diferitelor regiuni ale Europei ca fundament al dezvoltării durabile a Uniunii, relansării economice și coeziunii sociale. Prioritățile strategice, alocările financiare și definirea programelor de investiții trebuie să ia în considerare în mod echitabil diferențele de dezvoltare, constrângerile și oportunitățile identificate de toate statele membre, fie că vorbim de infrastructură, de conectivitate, de agricultură, de industrii, de cercetare sau de securitate.
 • Dorim o Uniune Europeană care ia în considerare preocupările și prioritățile tuturor cetățenilor ei. În acest sens, propunem extinderea agendei de priorități UE, astfel încât să se acorde resursele politice și financiare pentru alinierea standardelor de educație, sănătate și servicii sociale, atât de necesare asigurării demnității tuturor cetățenilor europeni.
 • Susținem întărirea pieței unice europene, în corelare cu Europa digitală, ca instrument de convergență între statele membre, cu cele patru libertăți de circulație (persoane, mărfuri, servicii și capital) și prevenirea standardelor duble și a discriminării.
 • Susținem o Europă care își regăsește valorile și spiritul, un spirit care poate fi întărit prin valorificarea patrimoniului material și imaterial al tuturor culturilor noastre, a creativității și a dinamismului tuturor popoarelor europene. 

O Uniune Europeană a tuturor cetățenilor săi  

Uniunea Europeană este formată din toți cetățenii săi și aparține tuturor cetățenilor săi. Europa viitorului este cea în care fiecare european este parte integrantă și esențială a construcției ei.

De aceea, noi, Alianța 2020 USR PLUS:

 • Ne vom asigura că vocea cetățenilor este auzită și ascultată în dezvoltarea politicilor europene. UE trebuie să transforme apropierea de oameni într-o prioritate strategică. În acest sens, susținem introducerea referendumului consultativ la nivel european pe subiecte cu relevanță pentru întreaga Uniune.
 • Susținem totodată, introducerea unui mecanism inovativ de generare de politici publice la nivel european, de jos în sus, pornind de la experiențele unor proiecte civice locale, scalabile la nivel european, inclusiv pe teme validate prin referendumul consultativ.
 • Propunem crearea unui mecanism de consultare structurată între instituțiile europene, cele naționale și cetățeni, care să conducă la integrarea reală a rezultatelor acesteia în deciziile Uniunii.

Adunarea Europeană

Structura și calendarul unui astfel de mecanism, ale cărui rezultate să fie integrate în programul anual de priorități al UE, ar putea fi următoarele: 

 • În fiecare an, în perioada ianuarie-aprilie, vor avea loc, în fiecare stat membru, adunări naționale care propun un număr de priorități ale UE pentru anul următor și fac o evaluare a implementării programului anual al UE pe anul precedent; la aceste adunări naționale anuale participă cetățeni, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai guvernului și ai parlamentului.
 • De Ziua Europei, pe 9 mai, are loc Adunarea Europeană la care participă cetățeni din fiecare stat membru; Adunarea face o propunere de Program Anual al UE către Comisie; cetățenii participanți la Adunare pot stabili, de asemenea, lansarea unor inițiative cetățenești.
 • Propunerea Adunării Europene este parte integrantă a dezbaterilor asupra priorităților UE pentru anul următor care au loc în Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European.
 • În luna septembrie, Președintele Comisiei Europene, în discursul său despre starea Uniunii Europene, prezintă Programul UE pe anul următor, inclusiv în baza propunerilor Adunării Europene.

Cetățenii implicați în deciziile Uniunii

Ianuarie-aprilie: ADUNĂRI NAȚIONALE:

 • dezbat și propun priorități ale UE pe anul următor. Participă cetățeni, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai guvernului, și ai parlamentului.

9 mai: ADUNAREA EUROPEANĂ:

Face o propunere de Program Anual al UE către Comisie; cetățenii participanți la Adunare pot stabili, de asemenea, lansarea unor inițiative cetățenești.

Mai-Septembrie: DEZBATERI INSTITUȚII:

Propunerea Adunării Europene este parte integrantă a dezbaterilor asupra priorităților UE pentru anul următor care au loc în Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European.

Septembrie: STAREA UNIUNII:

Președintele Comisiei Europene, în discursul său despre starea Uniunii Europene, prezintă Programul UE pe anul următor, inclusiv în baza propunerilor Adunării Europene.

 • Susținem asumarea explicită și onestă de fiecare stat membru, instituție europeană, națională sau regională a unei responsabilități comune de a comunica despre Uniunea Europeană. În acest sens, propunem dezvoltarea unor programe educaționale și de comunicare eficiente, care să prezinte tinerilor istoria europeană și să explice cetățenilor atât provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, cât și valoarea adăugată de apartenența la o Uniune puternică, inclusivă și democratică.
 • Susținem întărirea politicilor și programelor europene care creează un sentiment de patriotism european și o identitate europeană, odată cu promovarea respectului și deschiderii față de patriotismul național, a identităților naționale, culturale și lingvistice.
 • Acordăm prioritate maximă combaterii dezinformării și populismului, ca pericol real pentru democrația, statul de drept și pacea din Europa. Pentru aceasta, vom promova programe media pentru investigații și jurnalism independent, programe de sprijin pentru cercetare, media și inițiative ale societății civile în domeniul combaterii fake news și a dezinformării.

O Europă a inovării, competitivă la nivel global

Uniunea Europeană, și prin ea, fiecare stat membru, trebuie să investească imediat, structurat și decisiv, în stimularea și promovarea inovării și creativității, care, odată cu valorificarea atuurilor revoluției digitale, pot genera o nouă și veritabilă Renaștere europeană cu impact asupra bunăstării cetățenilor săi.

Europa este unul dintre liderii majori în noile echipamente pentru tehnologia 5G și în inovare în inteligența artificială. Avem numeroase start-up-uri care se lansează în Europa și un capital uman cu competențe digitale avansate, mai ales în rândul tinerilor. Din păcate însă, Europa nu capitalizează aceste atuuri deoarece îi lipsește infrastructura digitală strategică și până acum nu a reușit suficient să faciliteze o tranziție ușoară a inovației către piață.

De aceea, noi, Alianța 2020 USR PLUS:

 • Propunem ca viitorul program politic al Comisiei Europene să includă măsuri clare care să asigure că Uniunea se consolidează ca lider în avangarda revoluției industriale 4.0, precum și cu obiective concret definite pentru fiecare sector economic.
 • Susținem dotarea tuturor regiunilor europene cu rețele inteligente, capabile să susțină transferuri rapide ale pachetelor mari de date, pentru a facilita tranziția rapidă a Uniunii la tehnologia 5G și a crea condițiile necesare pentru creșterea economiei digitale.
 • Susținem investiții majore la nivel european, pentru a crea o infrastructură digitală strategică europeană. Aceasta va asigura independența Europei în domeniul stocării, utilizării și prelucrării datelor, securității cibernetice, precum și al inovării în domeniul inteligenței artificiale și răspândirii acesteia la scară largă, în toate statele membre și în fiecare regiune. Aceste facilități trebuie să includă computere de înaltă performanță, „biblioteci” de algoritmi pentru inteligența artificială, tehnologie și echipament de ultimă generație din domeniul securității cibernetice, disponibile și accesibile pentru toți cetățenii și toți antreprenorii, inclusiv IMM-urile. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă.
 • Susținem crearea la nivel european, în colaborare cu reprezentanții industriei europene, a unei strategii care să asigure pregătirea cetățenilor pentru a face față revoluției digitale pe piața muncii. Aceasta presupune investiții în îmbunătățirea competențelor digitale de bază și avansate la toate categoriile de vârstă și pe tot teritoriul Uniunii. Aceasta este premisa pentru creșterea alfabetizării digitale, pentru valorificarea capacității creative, precum și pentru încurajarea unui antreprenoriat european capabil să le capitalizeze.
 • Susținem crearea unor formule simple de finanțare pentru antreprenoriat în domeniul IT și al industriilor creative, care să permită accesul echitabil la finanțare directă, dar și infuzie de capital pe tot teritoriul Uniunii. În acest sens, susținem crearea Consiliului European al Inovării. În același timp, regulile de remunerare a cercetătorilor de top trebuie să asigure posibilitatea angajării acestora în proiecte de cercetare și inovare finanțate din bugetul european, atât în vestul, cât și în estul Europei.
 • Propunem consolidarea rețelei hub-urilor de inovare digitală. Susținem crearea unui hub de anvergură europeană în fiecare regiune, care să ofere facilități de testare pentru IMM-uri și alte companii și universități, precum și consiliere tehnologică și financiară specializată pe profilul economic al regiunii respective. Aceste hub-uri vor fi de asemenea platforme fertile de dialog și colaborare între universități și industrie, pentru a crește specialiști europeni pentru economia europeană.
 • Parlamentul European trebuie să se adapteze el însuși la această tendință și primul pas va fi crearea unei comisii specializate pentru industria IT și transformarea digitală.

O Europă care își protejează cetățenii 

Dorim o Uniune Europeană care își ascultă și protejează toți cetățenii. Aceștia sunt îngrijorați pentru bunăstarea lor și pentru viitorul locurilor lor de muncă, sunt afectați de efectele globalizării, sunt preocupați de impactul schimbărilor climatice, de migrație și de instabilitatea globală.

De aceea, noi, Alianța 2020 USR PLUS: 

 • Susținem întărirea unei Uniuni Europene pentru Apărare, care să consolideze totodată prezența și capacitatea NATO pe teritoriul Europei. În același timp, propunem întărirea capacităților de răspuns și sprijin european în situația în care un stat membru este confruntat cu dezastre naturale sau cauzate de om, terorism, atacuri cibernetice sau atacuri hibride.
 • Milităm pentru promovarea unor politici comerciale realiste și pragmatice, care să promoveze accesul pe noi piețe internaționale, odată cu crearea de locuri de muncă, dezvoltarea și creșterea competitivității industriilor europene. În acest sens, vom propune și dezvoltarea unei politici europene de urmărire a investițiilor directe străine (non-UE) care să țină cont de interese europene și naționale strategice (g. terenuri agricole, energie, infrastructura critică, resurse naturale, etc.).
 • Susținem dezvoltarea unui mecanism eficient pentru controlul migrației, care să includă întărirea granițelor europene, un management inteligent al fluxurilor migratorii, stabilizare politică și investiții europene în țările de origine.
 • Într-un context al deteriorării multilateralismului și ordinii globale, susținem întărirea rolului Uniunii Europene ca actor global, printr-o abordare strategică și coerentă a tuturor capacităților și instrumentelor UE și a statelor membre, de la cele politice și diplomatice până la acordurile comerciale, sprijinul pentru dezvoltare și investiții în afara UE.

Alianța 2020 USR PLUS a prezentat publicului din România o ofertă electorală clară și structurată (LINK) în care ne angajăm să lucrăm pentru a aduce românilor beneficiile concrete ale cetățeniei europene. Aceste obiective au nevoie de o Uniune Europeană puternică, stabilă și cu încredere în sine. Suntem Mișcarea care va contribui la reclădirea încrederii Europei în ea însăși.

 

 

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Lasă un răspuns

Adresa ta nu va fi publicată

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Primește știrile zilei seara pe email
Abonează-te și îți trimitem în fiecare seara un email cu știrile zilei de pe Ora de Sibiu
Renunți oricând. Nu vom folosi adresa ta in scopuri de marketing pentru terți fără acordul tău.
Loading...