regio

Titlul proiectului: CONSTRUIRE CREȘĂ ÎN ORAȘUL AVRIG, ÎMPREJMUIRE IMOBIL ȘI DRUM DE ACCES

Beneficiarul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL AVRIG

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Valoarea totală a proiectului:  7.954.712,50 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 2.456.909,68 lei

Data începerii proiectului: 01.06.2017

Data finalizări proiectului: 31.07.2022

Codul MySMIS: 120939

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii prin crearea unei infrastructuri educaționale care să asigure accesul tuturor copiilor din zonă la educația antepreșcolară și promovarea la nivelul sistemului educațional a unei abordări incluzive și echitabile, în vederea realizării participării universale conformă cu cerințele standardelor naționale în domeniu.

Obiectivul specific al proiectului consta în construirea și dotarea unei creșe de 5 grupe cu program de zi în orașul Avrig, care să asigure toate funcțiunile impuse de normele actuale în domeniu, realizarea de alei interioare si amenajări exterioare, construirea unui drum de acces în incinta proprietății si împrejmuire. Creșa se va echipa și dota cu  echipamente și mobilier nou, de calitate și adaptat utilizatorilor. Se va asigura amenajarea și dotarea corespunzătoare a spălătoriei, a grupurilor sanitare si a bucătăriei.

De asemenea, se propune sistematizarea curții, dotarea locurilor de joaca cu echipamente de ultima generație destinate copiilor, amenajarea de platforme și alei de acces, trotuare, spații verzi, foișoare, realizarea unei împrejmuiri.

 Proiectul se află în etapa de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic.

          stema avrig  

Date de contact beneficiar:

Orașul Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10

Biroul Proiecte cu Finanțare Internațională

Telefon: 0269523101, Fax: 0269524401

E-mail: office@primaria-avrig.ro

 

www.regio-adrcentru.ro

linie

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[better-wp-embedder width=”100%” height=”1200px” download=”all” download-text=”Descarcă comunicatul de presă”][/better-wp-embedder]

[better-wp-embedder width=”100%” height=”1200px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”299415″ /]

 

 

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns