fabrica confectii

În perioada 16 – 25 septembrie 2019, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, cea de a doua etapă a campaniei naţionale de verificare a modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă şi timpul de odihnă precum şi a prevederilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, de către angajatorii care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

Acţiunea de control a avut ca obiective diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminarea neconformităţilor constatate în urma controalelor precum şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării reglementărilor legale în domeniul muncii.
Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Sibiu au verificat, în perioada menţionată, 24 operatori economici care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au dispus un număr de 5 sancţiuni contravenţionale sub formă de avertismente.
Deficienţele constatate în sfera relaţiilor de muncă au fost: primirea la muncă a unei persoane în afara programului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, încălcarea prevederilor referitoare la munca de noapte.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma controalelor efectuate, s-au dispus 1 amendă contravenţională în valoare de 4000 lei precum şi 81 de avertismente scrise.

Cele mai frecvente deficienţe constatate de inspectorii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe parcursul controalelor desfăşurate au fost: neasigurarea mijloacelor corespunzătoare pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor şi evacuare, instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lipsa controlului medical periodic, depozitarea necorespunzătoare a materialelor – adezivi, lipsa buletinelor de determinare a noxelor profesionale.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns