promenada sibiu18

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu a emis autorizația de securitate la incendiu pentru mall-ul Promenada.

Autorizația ISU a fost emisă în urma implementării și respectării tuturor măsurilor și normelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentația tehnică în conformitate conform HG nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă și Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificări și completări ulterioare.

Misiunea Inspectoratul pentru Situații de Urgență „cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu este îndreptată spre asigurarea respectării măsurilor de apărare și stingere a incendiilor în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor. Efectivele de pompieri sunt pregătite în permanență să răspundă, prompt, nevoilor comunității, pentru gestionarea tuturor situațiilor de urgență și acordarea primului-ajutor medical specializat.

Comentariul meu

Lasă un răspuns