Ce cheltuieli poate scădea un PFA în sistem real

3.539

PFA sau persoana fizică autorizată este acea entitate juridică care obține venituri din efectuarea unor activități independente. Venitul său net se obține făcând scăderea dintre venitul său brut și cheltuielile sale deductibile, efectuate în scopul realizării de venituri, conform articolului 68 al codului fiscal și a normelor metodologice de aplicare.

Ce condiții generale trebuie să îndeplinească cheltuielile unui PFA în sistem real pentru a fi considerate deductibile? Prima condiție, de bun simț, este ca aceste cheltuieli să fie efectuate într-adevăr în cadrul activităților independente și să fie justificate prin documente în acest sens. Astfel, înregistrările trebuie întotdeauna însoțite de bonuri fiscale de la casa de marcat, însoțite sau nu de factură, de chitanța care însoțește factura și borderoul de achiziții de la persoane fizice sau contractul de vânzare cumpărare pentru mijloace fixe sau, după caz și după dispoziția de plată către casierie, nota de recepție;

O altă condiție este ca aceste cheltuieli să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar pentru anul în cursul căruia au fost efectuate.  Cheltuielile trebuie să reprezinte cheltuielile cu salariile și asimilate salariilor, conform capitolului 3 din codul fiscal. Trebuie respectate regulile privitoare la amortizare, cele specificate de articolul 25 din Codul fiscal;

 Trebuie respectate regulile cu privire la deducerea cheltuielilor care reprezintă investiții în mijloace fixe pentru cabinete medicale.

Cheltuielile cu prime de asigurare trebuie să fie efectuate pentru: active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii desfășurate; active care servesc drept garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul; bunuri utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; asigurare de risc profesional.

Cu o limită de 50 la sută se pot deduce și cheltuieli legate de utilizarea unui autovehicul, cum ar fi în afara de combustibili,  impozit auto 2020.

În cazul Întreprinderilor Individuale, forma de PFA care permite angajați, cheltuielile ce trebuie făcute pentru salariați, în perioada delegării sau detașării în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interes de serviciu. Acestea reprezintă îndemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile pentru transport și cazare;

Cheltuielile trebuie să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activitatii,. Asta reprezentintă cheltuielile de cazare si transport, altele decat cele aferente autoturismelor deductibile limitat. Cheltuielile trebuie să reprezinte contribuțiile de asigurări sociale platite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuții profesionale obligatorii plătite, conform legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;

Cheltuielile trebuie să se efectueze cu scopul desfășurării activității. De asemenea ele necesită să fie reglementate conform actelor normative în vigoare. Atunci când este vorba de activele neamortizabile prevăzute la articolul 28, alineatul 4, cheltuielile sunt deductibile la momentul înstrăinării și reprezintă prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiza tehnică de la data dobândirii, după caz.

 Cum se determină venitul net din activitățile independente impuse în sistem real

 Răspunsul este simplu, pentru a determina venitul net din activitățile independente impuse în sistem real, cheltuielile se împart în 3 mari ramuri:

1) Cheltuieli integral deductibile; 2) Cheltuieli deductibile limitat; 3) Cheltuieli nedeductibile.

 Consultând sursele online acreditate oficial, veți putea găsi listate în amănunt toate cele 3 categorii de cheltuieli. Concluzionând, putem spune că orice cheltuială care nu are ca scop, direct sau indirect, activitatea profesională desfășurată, nu va fi deductibilă.     

Primește notificări pe mobil la fiecare știre

Spune ce crezi