ce trebuie să facă sibienii cărora le expiră actul de identitate
foto: arhivă

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie publică de interes judeţean organizată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, cu atribuţii de coordonare şi control metodologic a activităţii celor 19 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor operaționale la nivelul județului Sibiu (cele constituite în subordinea consiliilor locale ale municipiilor Mediaş şi Sibiu, ale oraşelor Agnita, Avrig, Cisnădie, Copşa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Sălişte şi Tălmaciu, precum şi cele ale comunelor Axente Sever, Dârlos, Laslea, Orlat, Slimnic, Șelimbăr, Şura Mică şi Turnu Roşu),

în considerarea dispozițiilor art. 45 din O.U.G. nr. 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, potrivit cărora: “Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi 90 de zile de la încetarea acestei stări”,

pentru evitarea prezentării la sediul instituției noastre și la sediul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor care funcționează pe raza județului Sibiu a unui număr mare de persoane,

aducem la cunoștința tuturor cetățenilor județului nostru faptul că, documentele de identitate (cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, vize de reședință) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum şi 90 de zile de la încetarea acestei stări.

De asemenea, pentru respectarea cerinţelor legale în materie, comunicăm cetăţenilor faptul că, cei care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat anterior datei de 01.03.2020, sunt obligaţi să solicite serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor competente punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, prin eliberarea unor noi acte de identitate.

Totodată, persoanele care nu deţin act de identitate (nu au solicitat eliberarea primului act de identitate, actul de identitate este pierdut/furat/distrus), au obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate, după consultarea prealabilă a procedurii și a programului de lucru stabilite la nivelul fiecărui serviciu de evidență a persoanelor din județul Sibiu.

În contextul celor reiterate, adresăm rugămintea tuturor persoanelor care se află în situațiile expuse și care doresc relații suplimentare privind activitatea de specialitate în materie de evidență a persoanelor, dar și stare civilă, să acceseze website-ul instituției noastre la www.djepsibiu.ro – secțiunile dedicate acestor activități.

Ultima oră

Comentariul meu