ulbs
FOTO: arhivă

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, împreună cu partenerii săi din mediul economic sibian, va subvenţiona 138 de locuri pentru admiterea 2020. În total vor fi 2.980 de locuri fără taxă la toate nivelurile de studii (licenţă + master + doctorat). 

La admiterea din iulie 2020, care se va desfăşura în cea mai mare parte online (excepţie făcând Facultatea de Medicină, unde va fi examen scris şi Artă Teatrală, unde va exista o proba de aptitudini), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) va suplimenta numărul locurilor fără taxă pentru studiile de licenţă, master şi doctorat.

Un număr de 138 de locuri vor fi subvenţionate din surse proprii, acestea adăugându-se celor 1.744 de locuri bugetate alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru programele de licenţă şi 959 pentru programele de master. În total, ULBS va scoate la concurs, pentru programele de studiu de la învăţământul cu frecvenţă (IF), peste 5.700 locuri pentru studiile de licenţă şi masterat, în sesiunea vară 2020. Dintre acestea, 3.700 sunt locuri pentru studii de licenţă, 1.744 reprezentând locuri subvenţionate (fără taxă). Pentru studiile de masterat vor fi alocate 2.050 de locuri, din care 959 de locuri subvenţionate (fără taxă), iar pentru învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământul la distanţă (ID) vor fi scoase la concurs 1.045 de locuri cu taxă (880 locuri pentru învăţământul de licenţă şi 165 la master).

„Prin aceste locuri suplimentare dorim să venim în sprijinul tinerilor care îşi doresc să studieze la ULBS. O parte din cele 138 de locuri vor fi susţinute prin granturile iniţiate de către universitate, iar restul vor fi oferite de companiile partenere”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Distribuţia acestor locuri suplimentare este următoarea:

La nivelul studiilor de licenţă:

  • 53 de locuri subvenţionate de către ULBS;
  • 5 locuri subvenţionate de compania KeepCalling;
  • 5 locuri subvenţionate de compania Merk Class;
  • 1 loc subvenţionat de structuri independente de exercitare a unor profesii;
  • 20 de locuri subvenţionate printr-un proiect CNFIS-FDI.

La nivelul studiilor de master:

  • 28 de locuri subvenţionate de către ULBS;
  • 25 de locuri subvenţionate de compania Continental Automotive Sibiu;
  • 1 loc subvenţionat de structuri independente de exercitare a unor profesii.

Cele 138 de locuri destinate studenţilor care vor fi admişi în anul I de studii se adaugă locurilor de studenţi din anii superiori, care beneficiază deja de sprijin financiar din partea unor instituţii precum Fundaţia Michael Schmidt, Continental Automotive Sibiu, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank.

Pentru anul universitar 2020-2021, în numărul total de locuri scoase la concurs sunt incluse şi acelea cu destinaţie specială, alocate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării:

LICENŢĂ: – 5 locuri destinate candidaţilor de etnie romă;
– 34 de locuri destinate candidaţilor care au absolvit licee situate în mediul rural;
– 44 de locuri destinate românilor de pretutindeni;
– 120 de locuri pentru domenii prioritare.

MASTER: – 1 loc destinat candidaţilor de etnie romă;
– 19 locuri destinate românilor de pretutindeni;
– 86 de locuri pentru domenii prioritare.

În ceea ce priveşte studiile doctorale, la nivelul ULBS au fost alocate 150 de locuri, din care 48 fără taxă (aici fiind incluse şi 5 locuri destinate românilor de pretutindeni). Şi pentru acest tip de studii, ULBS subvenţionează un număr de 10 locuri.

Înscrierile online la facultăţile din cadrul ULBS vor începe în 6 iulie, pentru toate formele de învăţământ (IF, ID, IFR).

Calendarul admiterii pentru fiecare specializare în parte poate fi consultat la adresa https://admitere.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/2020/Calendar%20admitere%202020.pdf

Cei care doresc să se înscrie la una din specializările oferite de facultăţile din cadrul ULBS au la dispoziţie oferta educaţională completă pe site-ul universităţii: https://admitere.ulbsibiu.ro/ro/oferta/

Situaţia în timp real a numărului de candidaţi înscrişi la fiecare facultate din cadrul ULBS va putea fi consultată la adresa http://stats.ulbsibiu.ro/ro/inscrisi/index.php

Toate specializările Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate sau autorizate să funcţioneze de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) acordând instituţiei sibiene, la ultima evaluare, cel mai înalt calificativ – Grad de Încredere Ridicat.

Total locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2020

– licenţă – 3.607 locuri (din care 1.744 fără taxă)
– master – 2.057 de locuri (din care 959 fără taxă)

Repartizarea locurilor pe facultăţi pentru sesiunea de admitere iulie 2020 (nu conţin locurile cu destinaţie specială: romi, români de pretutindeni)

TEOLOGIE:
Licenţă – 102 locuri (din care 68 de locuri fără taxă)
Master – 75 de locuri (din care 44 de locuri fără taxă)

DREPT:
Licenţă – 192 de locuri (din care 127 de locuri fără taxă)
Master – 170 de locuri (din care 80 de locuri fără taxă)

LITERE ŞI ARTE:
Licenţă – 315 locuri (din care 205 locuri fără taxă)
Master – 176 de locuri (din care 117 locuri fără taxă)

SOCIO-UMANE:
Licenţă – 772 de locuri (din care 265 de locuri fără taxă)
Master – 466 de locuri (din care 176 de locuri fără taxă)

INGINERIE:
Licenţă – 855 de locuri (din care 470 de locuri fără taxă)
Master – 475 de locuri (din care 228 de locuri fără taxă)

ŞTIINŢE:
Licenţă – 340 de locuri (din care 185 de locuri fără taxă)
Master – 201 locuri (din care 120 de locuri fără taxă)

MEDICINĂ:
Licenţă – 307 locuri (din care 136 de locuri fără taxă)
Master – 150 de locuri (din care 0 locuri fără taxă)

ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:
Licenţă – 248 de locuri (din care 143 de locuri fără taxă)
Master – 130 de locuri (din care 67 de locuri fără taxă)

ŞTIINŢE ECOMOMICE:
Licenţă – 455 de locuri (din care 183 de locuri fără taxă)
Master – 208 locuri (din care 138 de locuri fără taxă)

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ:
Licenţă – 880 de locuri
Master – 165 de locuri

PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE
250 de locuri

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News

Comentariul meu

Lasă un răspuns