dascăl eliminat de la examenul de titularizare la sibiu - a încercat să copieze
Foto Arhivă

Un candidat înscris în la examenul de titularizare a fost eliminat, miercuri, în timp ce susținea proba scrisă, din cauza unui dispozitiv digital folosit ca sursă de inspirație.

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în 6 de centre de examen, s-au prezentat 705 candidaţi (90,26%) din cei 781 candidaţi înscriși. 30 (4,25%) dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale, iar 1 candidat a fost eliminat din examen (utilizare smartwach). Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020-2021.
Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37,3 grade Celsius.
Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Distribuția pezenților, absenților, retrașilor și eliminaților, pe fiecare disciplină de concurs, este următoarea:

Disciplina examen Nr candidați înscrisi Nr. candidați absenți Nr. candidați eliminați frauda Nr candidați prezenți Nr. candidați retrasi din motive medicale Nr. candidați retrași din motive personale
AGRICULTURA – HORTICULTURA 3 0 0 1 0 2
ALIMENTATIE PUBLICA 1 0 0 1 0 0
ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) 3 1 0 2 0 0
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA) 10 1 0 9 0 0
ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) 1 0 0 1 0 0
BIOLOGIE 13 0 0 10 0 3
CHIMIE 10 3 0 5 0 2
COMERT 2 0 0 2 0 0
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 5 1 0 4 0 0
CONSTRUCTII 2 0 0 2 0 0
CULTURA CIVICA SI EDUCATIE SOCIALA 9 3 0 6 0 0
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 1 0 0 1 0 0
ECONOMIE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA 4 0 0 4 0 0
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 57 8 0 43 0 6
EDUCATIE FIZICA SI SPORT – ANTRENORI 1 0 0 1 0 0
EDUCATIE MUZICALA 8 0 0 7 0 1
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA: MUZICA INSTRUMENTALA 1 0 0 1 0 0
EDUCATIE TEHNOLOGICA 1 0 0 1 0 0
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII 2 0 0 2 0 0
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA 1 0 0 1 0 0
FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE 1 0 0 1 0 0
FIZICA 6 1 0 4 0 1
GEOGRAFIE 11 1 0 10 0 0
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 5 2 0 3 0 0
ISTORIE 29 5 0 23 0 1
KINETOTERAPIE 3 1 0 2 0 0
LIMBA GERMANA MODERNA 10 1 0 9 0 0
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 52 4 0 46 1 1
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 6 0 0 6 0 0
LIMBA SI LITERATURA GERMANA MATERNA 6 0 0 6 0 0
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 61 7 0 53 0 1
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR 112 9 1 102 0 0
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. GERMANA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 24 1 0 23 0 0
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, LB. SI LIT. MAGHIARA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 1 0 0 1 0 0
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, MET. PRED. LB. SI LIT. ROM., LB. SI LIT. GERMANA MAT. SI MET. PRED. LB. SI LIT. GERMANE MAT.; INSTITUTORI/INVATATORI 6 0 0 6 0 0
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII 210 17 0 186 4 3
MATEMATICA 39 3 0 34 0 2
MECANICA 5 0 0 5 0 0
PEDAGOGIE 1 0 0 1 0 0
PROFESORI DOCUMENTARISTI 1 0 0 1 0 0
PROTECTIA MEDIULUI 1 0 0 1 0 0
PSIHOLOGIE 1 0 0 1 0 0
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 16 5 0 11 0 0
RELIGIE ORTODOXA 32 2 0 29 0 1
SILVICULTURA 1 0 0 1 0 0
SOCIOLOGIE 1 0 0 0 1
TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA 2 0 0 2 0 0
TURISM SI SERVICII 2 0 0 2 0 0
ZOOTEHNIE 1 0 0 1 0 0
Total judet Sibiu 781 76 1 674 5 25

 

 

Ultima oră

Comentariul meu