șomaj în creștere la sibiu - peste 4.300 de șomeri înregistrați la ajofm în luna iunie

La sfârșitul lunii iunie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu erau înregistrați 4.309 șomeri (din care 2.086 femei), rata șomajului fiind de 2,18%, mai mare  cu 0,12 pp decât valoarea înregistrată în luna mai 2020.

Din totalul de 4.309 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Sibiu 1.918 erau beneficiare de indemnizţie de şomaj, iar 2.391 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.565 șomeri provin din mediul rural și 1.744 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4.309
< 25 ani 454
între 25-29 275
între 30-39 864
între 40-49 1201
între 50-55 778
peste 55 ani 737

Șomerii cu studii gimnaziale şi profesionale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu  (38,98%), urmat de cei cu studii primare sau fără studii (30,37%), 19,28% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 11,34% din totalul șomerilor înregistrați.

Ultima oră

Comentariul meu