lista completă a localităților din sibiu care intră marți în scenariul roșu - ce restricții se instituie
foto: comunacristian.ro

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în ședința din data de 26 octombrie, a analizat situația epidemiologică la nivelul județului Sibiu și a adoptat Hotărârea nr. 66/2020 care prevede o serie de măsuri de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.

CJSU a aprobat Hotărârea nr. 66/2020 care cuprinde următoarele:

Art. 1 (1) La nivelul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului ( Oraş Ocna Sibiului ) şi UAT Avrig (Sat Săcădate), incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori, iar la nivelul, UAT Cristian (Sat Cristian), UAT Turnu Roşu (Sat Sebeşu de Jos) şi UAT Bârghiş (Sat Pelişor) incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori.

(2) În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data de 09.11.2020, ora 24:00, se va institui obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus), UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului) şi UAT Avrig (Sat Săcădate), prezente în toate spaţiile publice deschise.
* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

(3) În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data de 09.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus,) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului) şi UAT Avrig (Sat Săcădate), administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data de 09.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus,) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului) şi UAT Avrig (Sat Săcădate), organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă, iar pe teritoriul UAT Cristian (Sat Cristian), UAT Turnu Roşu (Sat Sebeşu de Jos) şi UAT Bârghiş (Sat Pelişor) este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art.1, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data de 09.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus,) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului), UAT Avrig (Sat Săcădate), UAT Cristian (Sat Cristian), UAT Turnu Roşu (Sat Sebeşu de Jos) şi UAT Bârghiş (Sat Pelişor) organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive–in sunt interzise.

Art. 4 (1) În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data de 09.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus,) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului) şi UAT Avrig (Sat Săcădate) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă, iar pe teritoriul UAT Cristian (Sat Cristian), UAT Turnu Roşu (Sat Sebeşu de Jos) şi UAT Bârghiş (Sat Pelişor), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.
(2) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la alin.(1) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

Art. 5 În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data de 09.11.2020, ora 24:00 pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus,) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului) şi UAT Avrig (Sat Săcădate), activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi, iar pe teritoriul UAT Cristian (Sat Cristian), UAT Turnu Roşu (Sat Sebeşu de Jos) şi UAT Bârghiş (Sat Pelişor), este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 23,00.

Art. 6 În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 27.10.2020, ora 00:00 până la data de 09.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus,) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului) şi UAT Avrig (Sat Săcădate), activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, iar pe teritoriul UAT Cristian (Sat Cristian), UAT Turnu Roşu (Sat Sebeşu de Jos) şi UAT Bârghiş (Sat Pelişor), este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Art. 7. Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul UAT Roşia (Sat Roşia şi Sat Cornăţel), UAT Agnita (Sat Coveş), UAT Turnu Roşu (Sat Turnu Roşu, Sat Sebeşu de Jos), UAT Racoviţa (Sat Sebeşu de Sus,) UAT Sadu ( Sat Sadu), UAT Tălmaciu (Sat Tălmăcel), UAT Ocna Sibiului (Oraş Ocna Sibiului), UAT Avrig (Sat Săcădate), UAT Cristian (Sat Cristian), şi UAT Bârghiş (Sat Pelişor.)

Art. 8. Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Roşia, Agnita, Turnu Roşu, Avrig, Racoviţa, Tălmaciu, Cristian, Sadu, Ocna Sibiului şi Bârghiş vor informa populaţia localităţilor prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

 

Ultima oră

Comentariul meu