nu plătiți facturi mai mari. atenție la pierderile de apă din case

În dorința de a preîntâmpina facturarea unor cantități mari de apă provenite din pierderile interioare ale rețelei de alimentare cu apă potabilă, Apă Canal Sibiu face tuturor abonaților săi următoarele recomandări:

1. Verificați ca robinetele, dușul și vasul de toaletă să nu prezinte neetanșeități. Fiecare picătură contează: o picătură / secundă însumează 0,5 mc / lună!

2. Verificați periodic starea contorului de branșament și a rețelei interioare. Încercați să vizualizați eventualele scurgeri (pereți sau podea umede, picături de apă pe țevi/contor etc). Vă sfătuim să închideți toți consumatorii din casă (robinete, rezervorul vasului de toaletă) și să urmăriți cu atenție mecanismul contorului. Dacă observați că acesta încă înregistrează consum, aveți pierderi pe traseul rețelei interioare!

Potrivit Contractului de furnizare, Apă Canal Sibiu SA efectuează citirea contoarelor cu personal propriu la un interval de 3 luni. De aceea, vă recomandăm să vă urmăriți propriul consum prin autocitire periodică, cât mai frecventă, operațiune simplă ce poate identifica eventualele creșteri nejustificate a consumurilor. În plus, transmițând lunar indexul apometrelor, prin Contul Client disponibil pe www.apacansb.ro, e-mail citcont@apacansb.ro sau telefonic, la 0269/218.605, veți achita exact cât ați consumat!

Ultima oră

Comentariul meu