124306088 1499334380246068 4841950529316599443 n

Sibiu, Bihor şi Cluj sunt pe podiumul clasamentului realizat în funcţie de ritmul de creştere a soldului depozitelor totale pe zona de retail şi corporate, în lei şi valută, în primele nouă luni din 2020, conform datelor BNR.

Judeţul Sibiu a înregistrat la finalul primelor nouă luni din 2020 un sold al depozitelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută, în valoare de 3,8 mld. lei, ajungând la un ritm de creştere a sol­dului de 28% comparativ cu nivelul de la finalul primelor nouă luni din 2019.

Astfel, Sibiul se află în vârful topului judeţelor realizat în funcţie de ritmul de creştere a depozitelor la finalul lunii septembrie 2020, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019. Însă, ponderea depozitelor din judeţul Sibiu în totalul depozitelor pe retail şi corporate, în lei şi valută este destul de scăzută, de 2,4%, scrie Ziarul Financiar, citat de Mediafax.

Următorul judeţ, care ocupă poziţia a doua în acest clasament, este Bihor, cu un ritm de creştere de 8,9% a soldului de­pozitelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută, faţă de primele nouă luni din 2019. Judeţul Bihor figurează cu un sold al depozitelor de 3,4 mld. lei. Pon­de­rea soldului depozitelor acestui ju­deţ din totalul soldului depozitelor pe re­tail şi corporate, în lei şi valută, ajungea după nouă luni din 2020 la 2,2%.

Podiumul clasamentului celor 10 ju­deţe realizat în funcţie de ritmul de creştere a soldului depozitelor popu­laţiei şi companiilor, în lei şi valută, la fina­lul primelor nouă luni din 2020 este completat de judeţul Cluj, cu o creştere de 8,6% faţă de acelaşi interval din anul 2019. Cluj are un sold al depozitelor de 7,9 mld. lei, reprezentând o pondere de 5,1% din totalul soldului depozitelor la nivel naţional, în lei şi valută, la finalul primelor nouă luni din acest an.

Din analiza topului judeţelor reali­zat în funcţie de ritmul de creştere a sol­dului depozitelor la finalul primelor no­uă luni din 2020, se observă că primele trei judeţe au înregistrat un ritm semni­ficativ al creşterii soldului depozitelor pentru populaţie şi companii, în lei şi valută, însemnând o creştere a dinamicii depozitelor în zone în care soldurile depozitelor se situează mult sub nivelul judeţelor mari.

Judeţul care se află pe locul patru în topul judeţelor realizat în funcţie de ritmul de creştere a soldului depozitelor pe retail şi corporate, în lei şi valută, la finalul primelor nouă luni din 2020, este Galaţi cu o creştere de 7,1% faţă de ni­velul primelor nouă luni din 2019. Acest judeţ a ajuns la un sold al depozitelor de 2,9 mld. lei, având o pondere de doar 1,9% din totalul depozitelor banacare la nivel naţional la finalul primelor nouă luni din 2020.

Pe poziţia cinci în acest top se regăseşte judeţul Constanţa care a înregistrat o creştere a soldului depo­zi­telor pentru populaţie şi companii, în lei şi valută de 7,1% la finalul lunii sep­tembrie 2020, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. Valoarea soldului acestui judeţ se situează la peste 6,1 mld. lei, având o pondere în totalul depozitelor la nivel naţional de 3,9%.

Judeţul Bacău se află pe poziţia şase în clasamentul realizat în funcţie de ritmul de creştere a soldului depozitelor pe retail şi corporate, în lei şi valută, la finalul primelor nouă luni din 2020, cu o creştere de 6,8%, faţă de finalul prime­lor nouă luni din 2019. Soldul depozi­telor înregistrat de Bacău la finalul lunii septembrie 2020 este de 3,2 mld. lei, în timp ce ponderea depozitelor acestui judeţ în totalul depozitelor la nivel naţional este de 2,1%.

Poziţia a şaptea în acest top este ocupată de judeţul Dâmboviţa, care la finalul primelor nouă luni din 2020 a înregistrat o creştere a soldului depo­zi­te­lor populaţiei şi companiilor, în lei şi va­lută, de 6,8%, ajungând la o valoare a sol­dului de 1,5 mld. lei. Astfel, ponderea ju­deţului Dâmboviţa în totalul depo­zite­lor la nivel naţional la finalul lunii septembrie 2020 este de 0,9%.

Judeţul Harghita ocupă poziţia opt în clasamentul realizat în funcţie de ritmul de creştere a soldului depozitelor pe retail şi corporate, în lei şi valută, la finalul primelor nouă luni din 2020, cu o creştere de 6,1%, ajungând la o valoare a soldului de 1,3 mld. lei. Ponderea depozitelor acestui judeţ în totalul depozitelor la nivel naţional este de 0,8%.

Pe poziţia nouă în topul judeţelor realizat în funcţie de ritmul de creştere a soldului depozitelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută, la finalul lunii septembrie 2020, este judeţul Vâlcea. Valoarea soldului depozitelor înregistrată de acest judeţ a ajuns la 1,6 mld. lei, la finalul primelor nouă luni din 2020, reprezentând 1,1% din soldul total al depozitelor la nivel naţional.

Municipiul Bucureşti, inclusiv judeţul Ilfov, care a înregistrat cea mai mare valoare a soldului depozitelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută, de 66 mld. lei, se afla la finalul primelor nouă luni din 2020 pe poziţia 10 în clasamentul celor mai mari creşteri ale depozitelor, cu un ritm de creştere de doar 5,6%. Ponderea soldului depozitelor din Bucureşti şi Ilfov în totalul depozitelor la nivel naţional este de 42,1%.

Judeţele prezente în clasamentul realizat în funcţie de ritmul de creştere a soldului depozitelor pe retail şi corporate, în lei şi valută, la finalul primelor nouă luni din 2020, întrunesc atât solduri relativ mari de peste 5 mld. lei, dar şi solduri sub o valoare de 4 mld. lei. Astfel, cele mai mari ritmuri de creştere înregistrate aparţine în proporţie de 80% unor judeţe care au solduri ale depozitelor relativ mici.

Comentariul meu

Lasă un răspuns