coldea răspunde acuzațiilor privind neregulile de la spitalul județean sibiu
Sursa: Facebook Liliana Coldea

Liliana Coldea, acuzată de grave deficiențe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății, contestă concluziile din raport.

Corpul de control al Ministerului Sănătății a venit la Sibiu în luna noiembrie a anului trecut pentru a controla activitatea din cadrul Spitalului Județean. Neregulile constatate au fost multiple, de la încălcarea gravă a circuitelor destinate pacienților cu covid-19, la sute de angajări fără a exista locuri vacante. În acea vreme managerul Spitalului Județean era Liliana Coldea, care a demisionat la o zi după ce corpul de control a ajuns la Sibiu, asta după ce Raluca Turcan îi ceruse asta cu mai bine de o săptămână în urmă.

CITEȘTE AICI REZULTATELE RAPORTULUI TRANSMIS DE USR

Redăm integral dreptul la replică al Lilianei Coldea:

Drept la replică legat de comunicatul de presă USR PLUS din data de 16 februarie 2021 în care s-au dat publicității extrase din raportul Corpului de Control al MinisteruIui Sănătății

În baza dreptului la replică vă rog să dați publicității următorul text:
1. Controlul efectuat de membrii corpului de control din Ministerul Sănătății a început la Sibiu în data de 17 noiembrie 2020 (echipa de control ajungând în jurul orei 16 la sediul spitalului), iar membrii echipei au plecat din spital în data de 19 noiembrie 2020.

2. Structura organizatorică a spitalului a fost avizată de către Direcția de Sănătate publică, pe baza documentelor trimise de spital conform reglementărilor legale în vigoare adică – cerere din partea reprezentantului legal al spitalului, memoriu tehnic și plata taxei de autorizare. În perioada stării de urgență în structura organizatorică a spitalului au fost prevăzute un număr de 32 paturi ATI PENTRU ZONA ROȘIE – ZONA COVID, așa cum apar în Autorizația sanitară de funcționare nr. 67 din 08.04.2020, Autorizația sanitară de funcționare nr. 76 din 22.05.2020, unde apare specificat ca zonă roșie pavilion Chirurgii, UPU, ATI, ambele memorii tehnice fiind semnate de șeful clinicii ATI. În Autorizația sanitară de funcționare nr. 92 din 04.06.2020 și nr. 152 din 16.10.2020 este specificat ca zonă roșie pavilion Chirurgical – ATI etaj 2 unde sunt 12 paturi. Și în acest caz memoriile tehnice au fost semnate de medicul epidemiolog al spitalului. Solicitările din partea spitalului au fost foarte explicite în ceea ce privește numărul de paturi ATI PENTRU ZONA ROȘIE – ZONA COVID, adică 12 paturi, cât și în ceea ce privește locația lor – etajul 2 din corpul de clădire unde se află secțiile chirurgicale așa cum reiese din autorizațiile sanitare de funcționare eliberate după luna iunie 2020.

3. Structura organizatorică a spitalului are prevăzut un număr total de 46 paturi ATI, din care 15 paturi ATI sunt pentru compartiment ATI obstetrică – ginecologie, 31 paturi secția clinică ATI (din care 5 paturi compartiment toxicologie și 6 paturi pentru compartiment ATI – chirurgie plastică și neurologie).

4. În luna iunie 2020 se restrânge activitatea medicală din zona roșie destinată pacienților cu Covid – 19 diminuând numărul de pavilioane alocate pacienților de la șapte la patru pavilioane datorită contextului epidemiologic de la acel moment în sensul că numărul de cazuri au început să scadă, iar în județul Sibiu și alte spitale au devenit spitale suport Covid – Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul General C.F. Sibiu și Spital Orășenesc Cisnădie. Un alt motiv al restrângerii activității medicale din zona roșie destinată pacienților cu Covid – 19 a fost de a asigura accesul pacienților cu altă patologie la servicii medicale (pe perioada stării de urgență toate urgențele medicale au fost preluate de Spitalul General C.F. Sibiu, iar urgențele chirurgicale de către Spitalul Militar de Urgență Sibiu – uneori depășite de complexitatea și gravitatea cazurilor), solicitări în acest sens de redeschidere a secțiilor venind și din partea medicilor din secțiile clinice Chirurgie, Ortopedie, Urologie, Neurochirurgie, ORL, Dermatologie, Oftalmologie, dar și a secțiilor Medicală, Gastroenterologie, Diabet, Endocrinologie.

5. Legat de angajările din spital acestea s-au făcut fără concurs în baza Legii 55/2020 în funcție de referatele de necesitate întocmite de medicii șefi de secție/asistentele șefe/directorul de îngrijiri. În raportul de control se menționează că nu s-a prezentat nici un referat de necesitate, dar acestea există. Câteva exemple de referate de necesitate sunt înregistrate în data de 24.03.2020 (referat întocmit de Conf. Univ. Dr. Bîrluțiu Victoria prin care solicita 10 asistenți medicali, 7 îngrijitoare de curățenie, 1 brancardier, 1 registrator medical) sau în data de 21.09.2020 (referat întocmit tot de Conf. Univ. Dr. Bîrluțiu Victoria prin care solicita 3 asistenți medicali, 2 infirmiere, 1 brancardier, 1 registrator medical). Alte exemple de referate sunt nr. 1618/29.01.2020, 14758/26.06.2020, 7525/27.03.2020, 24641/08.10.2020, 25970/20.10.2020, 24279/05.10.2020, 12107/27.05.2020, 12106/27.05.2020, 21184/04.09.2020, 13329/11.06.2020, 12108/27.05.2020, 12109/27.05.2020, etc. Faptul că există aceste referate de necesitate și nu au fost prezentate membrilor corpului de control nu este răspunzător managerul spitalului.

6. Legat de angajările în baza Legii 55/2020 s-au efectuat din data de 19.03.2020, deci și din perioada de management al fostului manager al spitalului, iar în perioada 11.05.2020 – 30.07.2020 când era în vigoare Hotărârea nr. 34 a Consiliului Județean Sibiu privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu s-au efectuat, de exemplu, 7 angajări de asistenți medicali (posturi vacante 103 de asistenți medicali), 1 brancardier (posturi vacante 10 de brancardieri), 29 de infirmiere/îngrijitoare (posturi vacante de infirmiere/îngrijitoare 84). Începând cu data de 30 iulie 2020 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 139 a Consiliului Județean Sibiu privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și s-au efectuat, de exemplu, 59 angajări de asistenți medicali (posturi vacante 92 de asistenți medicali), 5 registratori medicali (posturi vacante 8 registraturi medicali), 48 de infirmiere/îngrijitoare (posturi vacante de infirmiere/îngrijitoare 75). Din această statistică nu rezultă că sunt 114 angajări fără posturi vacante așa cum este precizat în raportul comisiei de control. De asemenea, au existat solicitări din partea personalului medical de a desfășura activitate medicală în zona roșie, solicitări care au primit aviz favorabil din partea biroului juridic al spitalului.

7. Fiecare contract individual de muncă încheiat are semnătura reprezentantului legal al spitalului, șefului serviciu RUNOS, șefului biroului juridic și relații publice, cu viza de control financiar contabil.

8. Pe parcursul controlului nu mi s-a cerut nici o notă de relații, cu toate că s-au cerut note de relații din partea altor persoane ale spitalului.

9. Orice modificare a structurii organizatorice, organigramei și statul de funcții s-a analizat în comitet director și s-a prezentat ulterior aprobării Consiliului Județean – de ex. adresa nr. 11242/10.07.2020 și extrasul din procesul verbal nr. 13665/16.06.2020 al Comitetului Director al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, respectându-se astfel obligațiile din contractul de management nr. 7936/21.05.2020 – art.5 alin. (1) pct.2.

10. S-a respectat și s-a aplicat corect de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia, respectându-se astfel obligațiile din contractul de management nr. 7936/21.05.2020 – art.5 alin. (4) pct.24.

11. Se menționează în raport că unitatea sanitară a realizat un număr de 48425 de teste RT – PCR în perioada 03.04.2020 – 17.11.2020 care este mai mare comparativ cu alte județe, acest lucru a contribuit la modul de gestionare al pandemiei.

Ultima oră

Comentariul meu